Reprezentáció és üzleti ajándék fogalma és közterhei


Intézményünk egyházi fenntartású közoktatási intézmény. Az alábbi esetek közül melyik minősül reprezentációnak és von maga után adókötelezettséget, mivel 2013-ban a mentesség megszűnt?
1. Új épületrész átadásakor városi, egyházi vezetők, más intézmények vezetői részére rendezett fogadásra vásárolt élelmiszer, vendéglátás.
2. Továbbtanulási értekezletre más oktatási intézmények vezetői részére vásárolt tea, kávé, aprósütemény pár ezer forintos összege.
3. Amennyiben egyházi ünnepen vagy tanévhez kapcsolódó ünnepen egyházi vezető részére egy csokor virágot vásárolunk, az szintén adóköteles? Vagy megoldható, hogy ezt egyéb anyagbeszerzésnek könyveljük?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2013. szeptember 17-én (185. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3519

[…] kapcsolatok keretében adott ajándék (ingyenesen vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás, valamint a kizárólag erre szóló utalvány) esetében.A kérdésben szereplő első és második esetben reprezentációról van szó, míg a harmadik esetben említett virágcsokor üzleti ajándéknak tekintendő.Az Szja-tv. 70. §-ának (2) bekezdése alapján egyes meghatározott juttatásnak kell tekinteni az adóévben reprezentáció és üzleti ajándékok juttatása alapján meghatározott jövedelmet azzal, hogy a jövedelem meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni az adómentes juttatásokat.Reprezentáció és üzleti ajándék esetén - főszabályként - a juttatás értékének 1,19-szerese után 16% személyi jövedelemadót és 27% egészségügyi hozzájárulást kell fizetni.Ehhez képest a kedvezményezett körbe tartozik az Szja-tv. 70. §-ának (2a) bekezdése alapján, ha a kifizető egyesület, köztestület, egyházi jogi személy, alapítvány (ideértve a közalapítványt is). Esetükben mentes az adó alól az adóévben a reprezentáció és a minimálbér 25 százalékának megfelelő egyedi értéket meg nem haladó üzleti ajándékok juttatása alapján meghatározott jövedelem azon része, amely a közhasznú, illetve cél szerinti tevékenysége érdekében felmerült, az adóévre vonatkozó beszámolóban kimutatott összes ráfordítás 10 százalékát, de legfeljebb az adóévre elszámolt éves összes bevétele 10 százalékát nem haladja meg.A kérdéses esetben azt kell eldönteni, hogy a szóban forgó egyházi fenntartású közoktatási intézmény egyházi jogi személy vagy sem, s ennek megfelelően vonatkozik-e rá a kedvezményes szabályozás.A vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXXXIII. törvény 2013. augusztus 1-jével módosítja […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.