Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Bekerülési érték

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2016. február 23. (Költségvetési Levelek 224. szám, 4152. kérdés)

Kérdés: A bekerülési értéknek részét képezi-e a szállítási költség, ha
- az eszköz azonnal üzembe helyezésre kerül,
- nem kerül azonnal üzembe helyezésre,
- a szállítási költség az eszköz számláján szerepel,
- külön számlán szerepel,
- a szállító nem azonos az eszközt leszámlázó szállítóval?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]járulékos tételek, így a szállítási költség is része a bekerülési értéknek, ha a szállító által kiállított számla értékében szerepel.Abban az esetben, ha a szállítást más vállalkozó végzi, akkor a szállítási költség nem része a vásárolt eszköz bekerülési értékének.Saját előállítás esetében:A saját előállítású rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem helyezett tárgyi eszközök, továbbá a már használatba vett, illetve a mérlegben nem szerepeltethető tárgyi eszközök bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelésével, felújításával összefüggő saját tevékenységben végzett munkák esetén a beruházás, felújítás bekerülési értéke az Szt. 51. §-a alapján megállapított közvetlen önköltség.Idegen vállalkozóval való kivitelezés esetében:Az idegen vállalkozó által előállított, rendelte­tés­sze­rűen használatba nem vett, üzembe nem helyezett tárgyi eszközök esetén a beruházás bekerülési értéke az eszköz létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tervezési, szállítási, rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési munkáknak az egységes rovatrend az Áht. 16. §-ának (3) bekezdése szerinti rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott együttes vételára.Az idegen vállalkozóval való kivitelezés esetén a bekerülési érték egy szűkített önköltség, ami a piaci értékhez legközelebbi érték. Ebben az esetben, az anyagköltség mellett a szállítási szolgáltatások értéke is a bekerülési érték részét képezi. Ezért az idegen vállalkozó által előállított és üzembe helyezés előtt felmerülő szállítási költségek külön számlában[…]

Figyelmébe ajánljuk

Az Áhsz. 16. §-ának (3) bekezdése értelmében az újonnan vásárolt tárgyi eszköz bekerülési értéke a vételár. Az Áhsz. 1. §-a (1) bekezdésének 7. pontja értelmében vételárnak az eszköz beszerzéséért fizetett ellenérték tekintendő.
Helyes-e azon értelmezés,...

Tovább a teljes cikkhez

A felügyeleti ellenőrzés megállapította, hogy a költségvetési szerv a dologi kiadások között számolt el felújításokat. Hogyan kell helyesbíteni, hogy a felújítás kiadásai a tárgyi eszközök között jelenjenek meg?

Tovább a teljes cikkhez

Az önkormányzat átvett ingyenesen egy nagy értékű épületet. Az új szabályok szerint maradványértéket kell megállapítani az épületnek. Térítésmentes átvétel miatt az értéket el kell határolni időbelileg. Az elhatárolás visszavezetése a tárgyévben elszámolt...

Tovább a teljes cikkhez

Önkormányzatunk képviselő-testületi határozat alapján 2 gyalogátkelőt fog kialakítani olyan úton, mely nem az önkormányzat tulajdonában van (a közútkezelő a tulajdonos). Tervezési, engedélyezési és kivitelezési költség is kapcsolódik hozzá. Ez beruházási vagy dologi...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére