Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás nyilvántartása


Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet VIII. fejezetének 90. §-a alapján a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást olyan nyilvántartásban kell vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy mely víziközmű-fejlesztésekre használtak fel befizetett víziközmű-fejlesztési hozzájárulást az összeg megjelölésével. Tehát ezen értelmezés szerint víziközmű-fejlesztésre lehet felhasználni a közműfejlesztési hozzájárulást, mely a beruházási tervfejezetekben valósul meg. Helyes az értelmezésünk?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2021. március 9-én (304. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5400

[…] szerint a víziközmű-szolgáltató részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizet.A törvény 72. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás kizárólag azon víziközműrendszer víziközmű-fejlesztési igényeivel összefüggésben - ide nem értve a felhasználó részére kiépítendő ivóvíz- vagy szennyvízbekötő vezetéket - használható fel, amelyhez a hozzájárulás megfizetésére kötelezett felhasználási hely csatlakozik.A végrehajtásról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet VIII. fejezete 90. §-ának (8) bekezdése a hivatkozott törvényi előírások betartása […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.