Egyesülettől térítésmentesen kapott képzőművészeti alkotások


Egy önkormányzat átveheti-e egy egyesülettől térítésmentesen kapott képzőművészeti alkotásokat (festmények, képek, kiállítási tárgyak) befejezetlen beruházásként úgy, hogy azt térítésmentesen átadja az irányítása alá tartozó költségvetési szervének, egy művelődési háznak? Tiltja-e valamilyen jogszabály, hogy ily módon a művelődési ház tulajdonába kerüljenek a tárgyak? Hogyan történik az átadás-átvétel számviteli elszámolása? Milyen értéken kell ezeket az analitikában, illetve a könyvelésben nyilvántartásba venni?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2022. május 17-én (323. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5725

[…] §-ának (4) bekezdése alapján a térítésmentesen átvett eszközök bekerülési értéke az állományba vétel időpontjában ismert piaci érték. Tehát az önkormányzatnak az egyesülettől kapott eszközöket piaci értéken kell nyilvántartásba venni.Az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv részére történő átadás-átvétel esetén az eszközöket az önkormányzatnál a 412. Nemzeti vagyon változásai könyvviteli számlával szemben kell kivezetni, és az intézménynél felvenni. Az intézménynek az önkormányzatnál kimutatott könyv szerinti értéken (bruttó érték és elszámolt értékcsökkenés) kell felvennie az eszközöket. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat az eszközöket nem veszi használatba, így csak az önkormányzatnál kimutatott bruttó értéken kell felvenni. Az Szt. 52. §-ának (6) bekezdése alapján nem szabad terv szerinti értékcsökkenést elszámolni az olyan eszköznél, amely értékéből a használat során sem veszít, vagy amelynek értéke - különleges helyzetéből, egyedi mivoltából adódóan - évről évre nő. Amennyiben az átvett képzőművészeti alkotások ilyenek, akkor nem […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.