Családi kedvezmény érvényesítése külföldön tanuló gyermek esetén


Költségvetési szervünk egyik alkalmazottjának 3 gyermeke van. Az egyikük 2024 szeptemberétől külföldön, nappali tagozaton és első felsőfokú képzésen fog részt venni. 2024-ben fogja befejezni a hazai középfokú képzését. A családi kedvezmény érvényesítésénél az egyetemista gyermek figyelembe vehető-e mint eltartott?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2024. május 14-én (355. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 6274

[…] eltartottnak minősül a kedvezményezett eltartott, illetve az, aki a Cst. szerint a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehető vagy figyelembe vehető lenne, akkor is, ha a kedvezményezett eltartott után nem családi pótlékot állapítanak meg, vagy a családi pótlék összegét a gyermekek száma nem befolyásolja. Jogosultsági hónap pedig az a hónap, amelyre tekintettel a családi pótlékra való jogosultság fennáll.A családi kedvezmény megállapítása során tehát mindenekelőtt meg kell különböztetni az eltartottak és a kedvezményezett eltartottak körét. Eszerint az eltartottak száma lényegében megmutatja, hogy egy család "hány gyerekesnek" számít, közülük kedvezményezett eltartottnak pedig az az eltartott gyermek minősül, akire tekintettel a családi pótlékot folyósítják, s így aki után a családi kedvezményt is érvényesíteni lehet. A rendszeres jövedelemmel nem rendelkező nagykorú gyermek csupán eltartottként kerülhet számításba, amennyiben rá tekintettel a családi pótlékra nem jogosult, de a családi pótlék számításánál figyelembe veszik, ekkor rá tekintettel családi kedvezmény sem érvényesíthető. (Tehát egy eltartottnak minősülő egyetemista gyermek esetén a másik két – kedvezményezett eltartottnak minősülő – gyermekre tekintettel gyermekenként havi 220.000 forint adóalap-kedvezmény vehető figyelembe.)A fentiek alapján tehát, a külföldön nappali tagozatos nagykorú […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.