Nullás számlaosztály

Kérdés: Kérem írjanak a nullás számlaosztály könyvelési szabályairól és tételeiről.
Részlet a válaszából: […] A költségvetési könyvvezetés a számviteli alapelvek, az Áhsz. sajátosságai figyelembevételével, magyar nyelven, az egységes számlakeret 0-s számlaosztályán belül a 00. és 03-09. számlacsoportban vezetett nyilvántartási számlák használatával, a kettős könyvvitel szabályai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 17.
Kapcsolódó címke:

0. számlaosztályban történő könyvelés főbb szabályai, kötelezettségvállalási analitika

Kérdés: Mit, hogyan és milyen analitikával könyvelünk a 0-s számlaosztályra? A kötelezettségvállalás analitikája és könyvelése milyen módon történik?
Részlet a válaszából: […] ...0. számlaosztály tartalmazza a befektetett eszközök ésforgóeszközök nyilvántartási számláit és ellenszámláit.A számlaosztály számláit mindig a 0. számlaosztályon belüliellenszámlával kell megnyitni, és folyamatosan is így kell vezetni. Aszámlaosztály számlái...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 29.

Szellemi termékek korlátozott felhasználási joga

Kérdés: Ha szerződés alapján 3 évig évi kifizetéssel adott darabszámú szellemi termékre (szoftverre) vásárolok használati jogot, majd 3 év múlva ezeket szerződés szerint nem használhatom többé, valamint a szerződésben nem szerepel a bérlet, viszont szerepel a licenc szó, akkor az 1-es vagy 5-ös számlaosztályba könyvelendő? Ha 1-be, akkor mi különbözteti meg ezt a szoftverbérlettől?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 25. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a szellemitermékek (ideértve a szoftvereket is) korlátozott felhasználási jogát nem leheta szellemi termékek eszközcsoportban kimutatni.Ha a költségvetési szerv a szoftver forgalmazójávalkorlátozott felhasználási szerződést...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 25.

Kötelezettségvállalások 0. számlaosztályban való könyvelése

Kérdés: Kötelezettségvállalásoknak a "0" számlaosztályban, ill. ehhez kapcsolódóan az 5-ös számlaosztálybeli kiadási előirányzat és kiadási teljesítési számlákon történő könyveléséről kérünk gyakorlati példán keresztül konkrét levezetést, kontírozással együtt, úgy, hogy abból az éves beszámoló ehhez kapcsolódó új űrlapja kitölthető legyen.
Részlet a válaszából: […] ...kötelezettségvállalásokat a 0. számlaosztályban a jelenleg megjelent szakirodalmak szerint kétféle módszer szerint lehet lekönyvelni. Az első esetben a 0. számlaosztályban kizárólag a pénzügyileg nem teljesített kötelezettségvállalásokat kell nyilvántartani. Ennek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. december 14.

Kötelezettségvállalás könyvelési lépései

Kérdés: Kérem, szíveskedjenek közölni a kötelezettségvállalás könyvelési lépéseit! Mit kell könyvelni, melyik számla melyik oldalára?
Részlet a válaszából: […] A kötelezettségvállalások könyvelési feladatait részletesen a Költségvetési Levelek 15. számának 391. számú kérdésre adott válasz tartalmazza.Röviden a lényege:Könyvelni a 0. Nyilvántartási számlákra a kötelezettségvállalások állományát kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. szeptember 16.

Kötelezettségvállalás nyilvántartása

Kérdés: Egy tanfolyamon hangzott el, hogy a kötelezettségvállalást a 0-s számlaosztályban kell könyvelni az analitikus feladás alapján. Kérem, hogy gyakorlati példán keresztül szíveskedjenek az 50 ezer forint feletti és az 50 ezer forint alatti kötelezettségvállalás nyilvántartását bemutatni. A 8. lapszámban olvastam, hogy a nyilvántartásra nincs központi szabály, de mégis jó lenne, ha mintát közölnének, valamint gyakorlati példa alapján levezetnék a kötelezettségvállalással kapcsolatos tennivalókat, könyvelési tételeket, mert ez sokunknak gondot okoz.
Részlet a válaszából: […] ...szerveknek idáig is rendelkezniük kellett, az Szt-vhr. vonatkozó előírásai szerint ennek a nyilvántartásnak egyes adatait kell a 0. számlaosztályban lekönyvelni. Például:Rendelkezésre álló személyi juttatási előirányzat100Alkalmazási, okiratokhoz és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. augusztus 5.

Kötelezettségvállalás a "0" Nyilvántartási Számlaosztályban

Kérdés: Hogyan kell könyvelni a kötelezettségvállalásokat a "0" Nyilvántartási Számlaosztályban?
Részlet a válaszából: […] A "0" Nyilvántartási Számlaosztályban a kötelezettségvállalásokat az Szt-vhr. 9. számú melléklet 15. pontja alapján kell kimutatni.A főkönyvi könyvelésbe történő rögzítésnél figyelemmel kell lenni az Áht-vhr. 134. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltakra, így: nem kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. október 29.