Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Önkormányzat részvétele gazdasági társaságban

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2007. február 6. (Költségvetési Levelek 74. szám, 1597. kérdés)

Olvasói kérdés 100%-ban önkormányzati tulajdonú, illetve önkormányzati többségi tulajdonú kht.-nak átadott pénzeszközt hová kell könyvelni? Pénzeszközátadás nonprofit szervezeteknek, vagy pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak? Hány százalékos tulajdoni hányad jelent többségi tulajdont egy vállalkozásban vagy nonprofit szervezetben?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]pénzeszközátadásokat aszerint, hogy működési vagy felhalmozási célú, a 3812, illetve a 3822. főkönyvi számlákra kell könyvelni. A pénzeszközátadáshoz minden esetben az önkormányzat és a kedvezményezett államháztartáson kívüli szervezet között megállapodás szükséges. A pénzeszközátadás nem lehet szolgáltatásnak az ellenértéke. A többségi tulajdon meghatározásával kapcsolatban a következő előírásokat kell figyelembe venni. - Az Áht. 95. § (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, vagy olyan szervezetet alapíthat, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét, és amelyben - kivéve ha törvény más feltételeket nem határoz meg - legalább többségi befolyással (Ptk. 685/B. §) rendelkezik. Több költségvetési szerv közös vállalkozása esetében elegendő, ha a költségvetési szervek befolyása együttesen éri el a legalább többségi befolyást. - A Ptk 685/B. §-a szerint többségi befolyás az olyan kapcsolat, amelynek révén természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: befolyással rendelkező) egy jogi személyben a szavazatok több mint ötven százalékával vagy meghatározó befolyással rendelkezik. (2) A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja, illetve részvényese, és - jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására, - a jogi személy más tagjaival, illetve részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül rendelkezik a szavazatok több mint ötven százalékával. (3) A meghatározó[…]

Figyelmébe ajánljuk

Önkormányzatunk a Szoc-tv. 48. §-a alapján gondoskodik elhunyt személyek köztemetéséről. Kérdésünk, hogy a temetkezési intézettől beérkező számlát, mely 15 százalékos általánosforgalmiadó-mértéket tartalmaz, hogyan kell helyesen könyvelni (segélyként), valamint a...

Tovább a teljes cikkhez

A munkahelyi étkeztetés nálunk nem saját konyháról történik. Helyes-e az elszámolásunk? Bruttó módon végezzük: - megvásároljuk a dolgozóknak (vásárolt élelmezés), - eladjuk (kiszámlázzuk), az alkalmazottak befizetésére könyveljük, - számla alapján elszámoljuk az...

Tovább a teljes cikkhez

A közbeszerzési eljárás lebonyolításával intézményünk egy erre szakosodott irodát bízott meg. Hol, melyik főkönyvi számon kell ennek költségeit kimutatni? A kötelező érintésvédelmi felülvizsgálat, valamint az abban foglalt javítások költségeit hol kell megtervezni...

Tovább a teljes cikkhez

A költségvetési intézmény 50 ezer forint alatti megrendeléseiről nem köteles írásban kötelezettséget vállalni. Új számítógépes programmal rendelkezünk, melyben szeretnénk az 50 ezer forint alatti kötelezettségvállalást is sorszámmal ellátni. Kötelező-e sorszámozni az...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére