Közalkalmazotti bértábla és minimálbér, garantált bérminimum egymáshoz való viszonya


Önkormányzatunknál dolgozó falugondnok, karbantartó, kazánfűtő illetménye, előmenetele a Kjt. rendelkezései szerint történik. A besorolásánál plusz szakképesítésként elismert a kazánfűtői szakképesítés, ezek alapján kérdés, hogy a középfokú szakképesítéshez kapcsolódó 118 000 Ft garantált bérminimum illeti-e meg? A Kjt. besorolása szerint illetménye ezt az összeget nem éri el.


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2014. március 18-án (193. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3660

[…] alkalmazása esetén 118 000 forint.A Kjt. 66. §-ának (9) bekezdése kimondja, hogy a közalkalmazottat garantált illetményként legalább a kötelező legkisebb munkabérnek, középfokú vagy magasabb iskolai végzettséget, illetve középfokú vagy magasabb szakképzettséget igénylő munkakör betöltése esetén a garantált bérminimumnak megfelelő összeg illeti meg.A garantált bérminimumra való jogosultság tehát az érintett munkakör, illetve az alapján a dolgozó besorolásától függ. Amennyiben tehát a munkakör [a végrehajtási rendelet szerinti osztályba sorolást és a Kjt. 61. §-ának (1) bekezdését figyelembe véve] legalább középfokú szakképzettséget igényel, és az érintett azzal rendelkezik, akkor őt megilleti a garantált bérminimum, és a tábla szerinti illetményt meg kell […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.