Nyugdíjasnak minősülő közalkalmazott jogviszonyának megszüntetése


Mennyi felmentési idő illeti meg, illetve megilleti-e azt a közalkalmazottat, aki 2019. május 23-ával szeretne nyugdíjba menni? (1955-ben született.) A közalkalmazotti törvény 33. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével nem egységes a vélemény, az is elhangzott, hogy nem illeti meg a felmentési idő. A dolgozó határozatlan időre kinevezett közalkalmazott, és az alábbi jogviszonyai voltak:
1973. 08. 22.-1977. 04. 14. SZOT Szanatórium,
1977. 04. 15.-1983 .02. 09. SZOT 4. sz. Üzemegység,
1983. 05. 16.-1983. 09. 15. SZOT 4. sz. Üzemegység,
1987. 10. 08.-1988. 12. 31. ÉPSZAK-JAVSZER Vállalat,
1989. 02. 20.-1989. 09. 20. ÁFÉSZ,
1991. 07. 12.-1995. 05. 15. Magánvállalkozó,
1999. 05. 01.-1999. 12. 31. Városi Művelődési Ház és Könyvtár,
2000. 05. 15.-2000. 10. 15. Városi Művelődési Ház és Könyvtár,
2001. 05. 01.-2001. 10. 31. Városi Művelődési Ház és Könyvtár,
2002. 05. 08.-2002. 10. 31. Városi Művelődési Ház és Könyvtár,
2003. 05. 01.-2003. 06. 30. Városi Művelődési Ház és Könyvtár,
2003. 07. 01.-2018- Városi Művelődési Ház és Könyvtár


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2019. január 15-én (270. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4872

[…] közalkalmazotti jogviszonyt. Amennyiben a közalkalmazott a "normál" öregségi nyugdíjat szeretné igénybe venni, úgy nem terheli felmentési kötelezettség a munkáltatót. Amennyiben viszont a munkáltató úgy dönt, megteheti, hogy felmentéssel szünteti meg a jogviszonyt. Ebben az esetben felmentési idő jár a Kjt. 33. §-a szerint.A felmentési időre jogosító közalkalmazotti jog-viszonyban töltött időbe a következő időtartamokat kell beszámítani:- a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatónál (tanácsi, önkormányzati, állami költségvetési intézményeknél) munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idő (ideértve azt is, ha utóbb a Kjt. hatálya alá került),- Kttv., Áttv. hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, kormányzati szolgálati, közszolgálati jogviszonyban/állami szolgálati jogviszonyban töltött idő, Ktv., Ktjv. hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban,- a szolgálati jogviszony időtartama,- a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban töltött idő,- Kjt. hatálybalépése előtt áthelyezéssel keletkezett, korábbi munkaviszony időtartama, mindaddig, amíg a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyát nem szünteti meg,- a fentiekben felsorolt időtartamokon belül a munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony fennállásának azon időtartama, amely alatt a közalkalmazott nem végzett munkát, a közalkalmazotti jogviszony szünetelt (pl. 30 napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság, GYES, GYED ideje),- jogelődnél, illetve szervezeti jogállásváltozás esetén az átadónál eltöltött idő,- ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.