Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Beruházás, felújítás, karbantartás

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2019. április 16. (Költségvetési Levelek 274. szám, 4927. kérdés)

Kérdés: Egy épület azbesztmentesítése dologi kiadásként vagy beruházásként kezelendő?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti; nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egy időben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától.Karbantartás a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi.A beruházás esetében két nagy csoportot különböztethetünk meg:- az egyik csoport, ahol olyan eszközbeszerzés, eszközlétesítés történik, amely mennyiségi növekedéssel jár,- a másik csoport, ahol bővítés, átalakítás, rendeltetésváltozás történik, ami a már állományban lévő tárgyi eszközökhöz kapcsolódik. Ebben az esetben nem mennyiségi növekedés történik, a már meglévő tárgyi eszközök bekerülési értéke fog növekedni.Az Szt. szerint beruházásról akkor beszélünk, ha új tárgyi eszköz létesítése történik, vagy a már meglévő eszköz bővítésen, átalakításon, élettartam- vagy teljesítőképesség-növelésen megy keresztül, és ez növeli annak értékét. Ha az azbesztmentesítés ennek keretében történik, akkor beruházásként fogják elszámolni. Jelenleg vannak is olyan beruházásokra kiírt pályázatok, ahol a pályázat elszámolásakor az épület azbesztmentesítése a beruházás részét képezi.A pályázati kiírás szerint az azbesztes házak mentesítése beruházásként elszámolható, és központi költségvetésből és önkormányzati költségvetésből biztosítják a teljes beruházás elszámolható költségeit. Amennyiben a beruházással érintett épület vagy épületrész szórt azbesztet tartalmaz, úgy a támogatást igénylőjének kötelező a szórt azbesztmentesítés elvégzése a pályázat szerint. A szórt azbeszt mellett az épületszerkezetek egyéb azbeszttartalmú anyagainak mentesítése nem kötelező elvárás, azonban javasolt, elszámolható a beruházás költségvetésében.A felújításnak is két csoportja van:- az egyik csoportba tartozik a folyamatosan elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga helyreállítását szolgáló, az élettartam növelésével járó tevékenység,- a második csoportba a korszerűsítési tevékenység tartozik.Felújításkor nem növekszik a tárgyi eszközök mennyisége, viszont a felújítás értéke növelni fogja a tárgyi eszköz bekerülési értékét.A felújítást az különbözteti meg a beruházás definíciójának második ismérvétől, hogy felújításkor egy már amortizálódott, elhasználódott eszközön történik a helyreállítás, a korszerűsítés, az eszköz már nullára vagy maradványértékre íródott. Ezért, ha a már meglévő, üzembe helyezett épületen teljes körű korszerűsítés történik, vagy az épület tetőszigetelését vagy ablakait, ajtóit teljeskörűen kicserélik egy modernebbre, akkor felújításként fogják elszámolni annak költségeit. Ha az azbeszt a tetőszerkezetben található, és azt a tetőszerkezetet, tetőszigetelést cserélik ki, a tetőszerkezetet azbesztmentesítik a teljes körű cserével, akkor azt az épületen végzett felújításként fogják elszámolni. Az elhasználódott, elkopott, kitöredezett azbesztpala[…]

Figyelmébe ajánljuk

Intézetünk költségvetési szervként európai uniós finanszírozású beruházást valósít meg.
1. A fordított áfa adózási körbe tartozó (Áfa-tv. 142. §) épületberuházás során a szállító előlegszámlát állított ki 2014. februári teljesítéssel. A szállítói...

Tovább a teljes cikkhez

Önkormányzatunk a tulajdonában lévő telken épületet építtetett. Az épületet bekerülési értéken aktiváltuk. A telek nyilvántartási értékével mit kell tenni?

Tovább a teljes cikkhez

Az alapkonstrukció értelmében az MLSZ által önkormányzati tulajdonon építtetett labdarúgópálya teljes kivitelezési költségét az üzembe helyezés napjával az MLSZ-nek egyéb építményként kell kimutatnia. Ugyanezzel az időponttal az MLSZ-nek a labdarúgópálya önkormányzati...

Tovább a teljes cikkhez

Önkormányzatunk 2004-ben felújította és bővítette a konyháját. A beruházáshoz TEKI-pályázaton nyert támogatást. A támogatásról még 2003. évben született jóváhagyó döntés. A támogatás odaítélésénél - hasonlóan a korábbi évek gyakorlatához - a beruházás...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére