Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Maradvány elszámolása

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2021. szeptember 21. (Költségvetési Levelek 313. szám, 5559. kérdés)

Olvasói kérdés Pályázatokból nyert tavalyi támogatásokat a veszélyhelyzet miatt ebben az évben sem tudjuk felhasználni, miközben a felhasználást a 04-es táblában fel kell könyvelnünk. Mi a teendő az áthúzódó pénzmaradvány összegével?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]éves költségvetési beszámolónak a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben a Kincstár által történő elfogadását, de legkésőbb az elfogadásra rendelkezésre álló határ-idő elteltét követő tíz munkanapon belül a Központi Maradványelszámolási Alap javára be kell fizetni. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány az Áhsz. 44. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint elvégzett előirányzat-módosítás után az Ávr. 150. §-ának (1) bekezdése szerinti kötelezettségvállalások kiegyenlítésére használható fel.Az Ávr. 152. §-ának (2) bekezdése értelmében, ha egy kötelezettségvállalás a tárgyévet követően meghiúsul, akkor ezt az összeget az államháztartásért felelős miniszter és a Kincstár egyidejű tájékoztatása mellett be kell fizetni a Központi Maradványelszámolási Alapba.A kifizetések elhúzódása miatt továbbra is kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány elvonásáról vagy felhasználásának további engedélyezéséről, az Ávr. 150. §-a (1) bekezdésének c) és e)-h) pontjaiban szereplő esetek kivételével, a kormány dönt. Ha a kormány a költségvetési maradvány további felhasználását nem engedélyezi, akkor a döntést követő tizenötödik naptári napig, amennyiben ez munkaszüneti napra esik, az azt követő első munka-napig, be kell fizetni a Központi Maradványelszámolási Alapba. Az Ávr. 150. §-a (1) bekezdésének c) és e)-h) pontjai szerinti költségvetési maradvány terhére a költségvetési évet követő év december 31-ét követően is a kormány döntése nélkül vállalható kötelezettség és[…]

Figyelmébe ajánljuk

Államháztartási költségvetési szerv meglévő ügyviteli rendszere új modullal fog bővülni, mely a vállalkozási szerződésben "modulbevezetésként" szerepel. Milyen rovaton javasolják elszámolni?

Tovább a teljes cikkhez

Egy megbízási szerződés pénzügyi ellenjegyzése szeptember 4-ével, kötelezettségvállalása szeptember 5-i dátummal kerül aláírásra. A szerződés hatálya szeptember 1-30. között van. A hozzá kapcsolódó számla fizetési határideje október 15. lesz. A Ptk. szerint szabályos...

Tovább a teljes cikkhez

Központi költségvetési szerv határozott idejű, a 2022-es év végéig tartó bérleti szerződést kötött. A bérbevevő óvadékot fizetett a költségvetési szerv részére, melynek visszafizetése a szerződés megszűnésekor teljesül. Az év végéhez közeledve felmerül a...

Tovább a teljes cikkhez

Egy egyházi jogi személy kezdeményezte az önkormányzatnál a jelenlegi ingatlanok igénybevételét biztosító használat jogcímének haszonélvezeti jogra történő módosítását akként, hogy az önkormányzat az ingatlanok 1/1 tulajdoni hányadán és az ingóságokon 25 évre...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére