Részlegvezető besorolása


Intézményünk a Kjt. hatálya alá tartozik, önállóan működő költségvetési intézmény, minden dolgozója közalkalmazott. Melyik fizetési osztályba lehet besorolni azt a dolgozót, aki 1995-ben szakközépiskolai tanulmányait befejezte, érettségi vizsgáját megkezdte, de végül az érettségit nem szerezte meg? Besorolható a dolgozó a C fizetési osztályba? Illetve a dolgozó jogosult-e arra, hogy egy önálló szervezeti egységet irányító részlegvezetői kinevezést kapjon (a 77/1993. Korm. rendelet értelmében)?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2024. február 13-án (351. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 6206

[…] évfolyamának sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány középfokú végzettséget tanúsít, azonban az Nkt. 6. §-ának (1b) bekezdése alapján az érettségi végzettséghez ezenfelül az érettségi vizsga letétele is szükséges: az érettségi bizonyítvány tanúsít érettségi végzettséget. A kérdéses esetben az érettségi végzettség megszerzésére nem került sor, csak a középiskola befejező évfolyamának elvégzésére, tehát az érintett személy rendelkezik középfokú iskolai végzettséggel. Azonban a "C" fizetési osztályba soroláshoz emellett még egy szakképesítés megléte is szükséges lenne, ennek hiányában az "A" fizetési osztályba sorolandó, ha alapfokú iskolai végzettséget nem igénylő szakképesítése van, vagy "B" fizetési osztályba akkor, ha alapfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítéssel rendelkezik. Ha egyáltalán nem rendelkezik szakképesítéssel, a Kjt. nem tartalmaz erre az esetre vonatkozó szabályt. Álláspontunk szerint ilyenkor "B" fizetési osztályba indokolt sorolni az érintettet, mert az "A" fizetési osztályhoz előírt alapfokú iskolai végzettségnél, illetve alapfokú iskolai végzettséget nem igénylő szakképesítésnél azért mégis magasabb […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.