Bölcsődei dajka besorolása


Bölcsődei dajka munkakörben dolgozók besorolásához mely korábbi jogviszonyokat lehet beszámítani?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2024. június 4-én (356. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 6291

[…] vagy képesítéssel már rendelkezett,– az 1992. július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartama,– a közigazgatási szervnél a következő törvények hatálya alatt eltöltött időt: Ktv., Ktjv., Áttv., Kttv., Kit.;– az állami vezetői szolgálati jogviszonyban töltött idő,– az a legfeljebb 30 napos két jogviszony között töltött idő, amely a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti kormányzati szolgálati jogviszonyának megszűnését vagy megszüntetését követően első jogviszonyként létesített közalkalmazotti jogviszony kezdetének időpontjáig telt el [Kjt. 25/D. §],– bármely munkáltatónál ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban töltött idő,– a szolgálati jogviszony időtartama a Hszt. szerint,– a Haj.tv. szerinti honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban töltött idő,– a Hszt. szerinti rendvédelmi igazgatási alkalmazottak szolgálati jogviszonyában töltött idő,– a sor- vagy tartalékos katonai szolgálatban, illetve a polgári szolgálatban töltött idő,– a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.