Egyéni vállalkozó bankszámlanyitása


Önkormányzatunk egyik partnere alanyi adómentes egyéni vállalkozó. Köteles-e a vállalkozó az Art. 114. §-a alapján pénzforgalmi számlát nyitni, ha olyan távértékesítéseket végez, melyek során nem járhat el alanyi adómentes minőségében, és rendszeresen áfafizetési kötelezettsége keletkezik?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2024. március 5-én (352. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 6215

[…] törvény által meghatározott különös esetekben áfafizetési kötelezettsége keletkezik.Az alanyi adómentes adóalany csak ritkán, alkalomszerűen kerül olyan helyzetbe, hogy áfa fizetésére kényszerül, így - a jogalkotói szándékkal összhangban - az alanyi adómentes természetes személy adózókra a pénzforgalmiszámla-nyitási kötelezettség nem vonatkozik, az alanyi adómentesség ideje alatt esetlegesen felmerülő áfafizetést az adózók nem kötelesek pénzforgalmi számláról teljesíteni.Ha az alanyi adómentes egyéni vállalkozó rendszeresen végez az Áfa-tv. 12/B. §-a szerinti távértékesítést, mely után az Áfa-tv. 193. §-a (1) bekezdésének a) vagy d) pontja alapján nem járhat el alanyi adómentes minőségében, akkor sem kötelezett pénzforgalmiszámla-nyitásra. Ugyanis az Art. 114. §-a (1) bekezdésének első mondata azzal együtt sem irányadó a természetes személy alanyi adómentes adózókra, hogy 2022-től kibővült azon esetek köre, amikor az alanyi adómentességet választó áfaalany áfafizetésre köteles, és például az azt megalapozó gazdasági […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.