Kiadási utalványrendelet


Elfogadható-e az olyan kiadási utalványrendelet, melyen két utalványozásra jogosult személy aláírása is szerepel, de a kettőből az egyikük személye az adott gazdasági esemény tekintetében az Ávr. 60. §-a (2) bekezdésének előírásai alapján összeférhetetlen, mert a bankkártyás fizetésnél az utalványozó személye megegyezett a bankkártya birtoklására feljogosított személlyel?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2024. április 23-án (354. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 6264

[…] tevékenységét a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el.Az utalványrendeletet a jogszabály alapján egy utalványozónak kell aláírni. Belső szabályzatban előírhatják, hogy két utalványozó legyen, de ez nem jellemző és nem is szükséges, azonban ilyen esetben sem lehet az utalványozó olyan személy, aki a maga javára gyakorolja az utalványozást. Feltehetően tévesen szerepel az utalványrendeleten a bankkártyabirtokos utalványozókénti aláírása.Amennyiben […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.