Munkába járás költségei


Cégünknél a munkaszerződésekben a munkavégzési hely az alábbiak szerint van rögzítve: "A munkavégzés helye a munkáltató székhelye, illetve telephelyei." A szokásos munkavégzési hely azonban ezek közül vagy az egyik, vagy a másik, tehát csak alkalmanként fordul elő, hogy a telephelyen dolgozóknak el kell utazniuk a székhelyre vagy fordítva. Ezek egyébként eltérő megyében vannak. Amennyiben tehát egy, rendszerint a telephelyen munkát végző munkavállalónak a munkáltató utasítására a székhelyen kell munkavégzésre megjelennie, és oda a lakó- vagy tartózkodási helyéről saját gépkocsijával utazik el, ez az út nem számolható el részére kiküldetési rendelvénnyel? Ez munkába járásnak minősül, és így adómentesen csak max. 30 Ft/km számolható el? Mi a helyzet abban az esetben, ha a munkavállaló először a telephelyre megy otthonról, majd onnan utazik el saját gépkocsijával a székhelyre munkát végezni? Ez esetben már elszámolható az utazás kiküldetésként? Végül, amennyiben egy munkavállaló munkavégzési helyeként a munkaszerződésben pl. egy megye területe szerepel, lakóhelyéről saját gépkocsival utazva a konkrét munkavégzési helyre, csak munkába járásról beszélhetünk, és kiküldetésként adómentesen nem számolható el részére az utazás, csak az egyes munkavégzési helyek közötti utak?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2024. május 14-én (355. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 6284

[…] (távolsági) utazással, illetve átutazás céljából helyi közösségi közlekedéssel megvalósuló napi munkába járás és hazautazás.Az Szja-tv. 3. §-ának 10. pontja szerint: "Hivatali, üzleti utazás: a magánszemély jövedelmének megszerzése, a kifizető tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges utazás – a munkahelyre, a székhelyre vagy a telephelyre a lakóhelyről történő bejárás kivételével –, ideértve különösen a kiküldetés vagy a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében más munkáltatónál történő munkavégzés miatt szükséges utazást..."Az első kérdés szerint a munkaszerződésben rögzítették a székhelyet és telephelyeket is munkavégzés helyének. Amennyiben a munkavállalónak a telephelyre kell bemennie, az is munkavégzési helynek számít. Szakmai körökben nincs egységes nézőpont, és a NAV álláspontja sem egyértelmű a tekintetben, hogy a székhelyre utazást munkába járásnak vagy hivatali útnak kell-e tekinteni, ugyanis a munkába járás fogalmában a napi (eltérő munkarendesek esetében beosztás szerinti) munkába járás tartozik bele, a kiküldetés, hivatali út fogalmába pedig a munkahelyre történő utazás nem fér bele, ugyanakkor a munkaszerződés szerint a székhely is munkahelye a munkavállalónak.Véleményünk szerint a munkavállalóval közölni kell előre, hogy adott napon a székhelyen kell munkát végeznie, ezért ez az eset is munkába járásnak tekintendő a munkaszerződés alapján.Abban az esetben, ha a munkavállaló először a telephelyre megy, onnan pedig a székhelyre, akkor amennyiben a telephely a szokásos […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.