Gyermekgondozó besorolása


Mikortól kell magasabb fizetési osztályba sorolni a közalkalmazottat? Ha a gyermekgondozó júliusban kézhez kapja és bemutatja a szakgondozói oklevelet, akkor augusztustól kötelező átsorolni, vagy átsorolható későbbi időpontban is?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2005. december 13-án (55. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 1258

[…] hiszen a törvényben meghatározott feltételeknek nem felelnek meg. Vélelmezzük, hogy a kérdésben felvetett esetben azonban már kiadásra került a képesítés megszerzését tanúsító oklevél. A Kjt. direkt normaszöveget a kötelező átsorolás időpontjáról nem tartalmaz, ezért az általános jogelvek aktualizálásával és a jogi környezet értelmezésével kell a kérdést megközelítenünk. Az egyik megközelítés szerint az alkalmazottnak kell a jogviszonyára vonatkozó adatokat a munkáltató felé szolgáltatni. Tehát amennyiben megváltoznak a besorolása alapjául szolgáló adatok, neki arról a munkáltatót haladéktalanul tájékoztatni kell. Ebből következően igényt az átsorolásra is csak akkor támaszthat, ha az adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett. A munkáltató eljárását meghatározza ugyanakkor a Kjt. 63. § (1) bekezdésének rendelkezése, mely szerint a közalkalmazott fizetési osztályát ... annak a legmagasabb iskolai végzettségnek... alapján kell meghatározni, amellyel a közalkalmazott rendelkezik. Attól az időponttól kezdve tehát, amikortól a közalkalmazott rendelkezik a magasabb iskolai végzettséggel, jogot szerez a magasabb besorolásra is. A joggyakorlat során többféle eljárási rendet alakítottak ki a munkáltatók. A közalkalmazott […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.