Falunap megrendezéséhez kapott támogatás


Önkormányzatunk vállalkozóktól, magánszemélyektől a falunap magrendezéséhez támogatást kapott. Van-e valamilyen fizetési kötelezettsége az adományozónak vagy az adományozottnak (áfa, szja)?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2009. április 7-én (111. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 2331

[…] társaságiadó-törvény hatálya alá tartozó juttatja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao-tv.) 4. § 1/a. pontját, 7. § (1) bekezdés z) pontját, (5)–(7) bekezdését, 8. § (1) bekezdés n) pontját kell figyelembe venni. Ezek alapján adomány a közérdekű kötelezettségvállalás céljára az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, feltéve hogy az valóban közérdekű célt szolgál, és nem jelent a Tao-tv.-ben és az Szja-tv.-ben foglaltakon túl előnyt a jogszabályban felsorolt személyeknek. Az adózás előtti eredményt csökkenti a Tao-tv. szerinti mértékben az adomány összege, feltéve hogy az adózó rendelkezik a közérdekű kötelezettségvállalás szervezője által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással. Ugyanakkor az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatásnak, véglegesen átadott pénzeszköznek az átadó által az adóévben az eredmény terhére elszámolt összege az adóalap számításakor növeli az adóalapot. A különadóban viszont csak növelő tételként vehető figyelembe az adomány összege, csökkentő tételként nem (2006. évi LIX. törvény). Magánszemély, egyéni vállalkozó esetén az Szja-tv. 3. § 52. pontjának, 35. § (1)–(2) bekezdésének, (3) bekezdés g) pontjának, 36. § (1)–(2) bekezdésének, 37. § (4)–(6) bekezdésének rendelkezéseit kell figyelembe venni. Közcélú adománynak minősül az Szja-tv. alapján a közérdekű kötelezettségvállalás céljára befizetett (átadott) pénzösszeg, feltéve hogy az valóban közérdekű […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.