Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Munkabér-követelés elévülése

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2015. augusztus 11. (Költségvetési Levelek 215. szám, 4014. kérdés)

Kérdés: Mikor évül el a munkavállaló munkabér-követelésre vonatkozó igénye, ha a munkáltató több mint öt éve a havi háromszázezer forintos munkabéréből csak a minimálbérnek megfelelő munkabért fizette ki számára?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]bekezdése értelmében az el­évülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik. A követelés esedékessé válása ahhoz az időponthoz igazodik, amelyben a munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása alapján a másik félnek valamely kötelezettségét teljesítenie kellett.A fentiek értelmében tehát a munkavállalók bérkövetelésének elévülésére a hároméves szabályt kell alkalmazni, azaz minden havi bérfizetés esedékessége - eltérő megállapodás hiányában - a tárgyhót követő hónap tizedike, a hároméves elévülést ettől az időponttól kell számítani havonta.A Ptk. 6:25. §-a értelmében a munkavállaló által a munkáltató részére történő követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás, a tartozás munkáltató által történő elismerése az elévülést megszakítja, azaz az elévülési idő újrakezdődik. Ha a munkavállaló fizetési felszólítást intézett a munkáltatóhoz, vagy van a birtokában a munkáltató részéről tartozást elismerő nyilatkozat, a hároméves elévülési idő az írásbeli nyilatkozatok időpontjától újraéled.Az Mt. 31. §-a értelmében alkalmazandó többek között a Ptk. 6:4. §-a, mely a jognyilatkozat megtételére vonatkozik. E szerint "ha a fél jognyilatkozatát ráutaló magatartással fejezi ki, a jognyilatkozat[…]

Figyelmébe ajánljuk

Önkormányzatunk jelenleg is nyilvántart egy 2013. évi szállítói kötelezettséget. A szállítói partner egyik évben sem küldött fizetési felszólítást és egyenlegközlőt sem. Elévülésre hivatkozva kivezethetjük-e a könyveinkből a tartozásunkat? Milyen dokumentumok...

Tovább a teljes cikkhez

Önkormányzatunk 2008-ban kiszámlázott egy teljesítést (jogot biztosított) egy vállalkozónak. A számla értékét a vállalkozó megfizette. A felek a mai napig folyamatosan vitatták az ügyletet, majd megegyezés született arról, hogy az önkormányzat elismeri teljesítésének...

Tovább a teljes cikkhez

Egyik dolgozónknak 2008. február 15-én megszűnt a közalkalmazotti jogviszonya. Kiderült, hogy foglalkoztatása alatt tévedésből nem kapta meg a 25 éves jubileumi jutalmát. Utólag, 2011. november 2-án kelt levelében kérheti-e a pótlólagos kifizetést? Ebben az esetben is a 3 éves...

Tovább a teljes cikkhez

Iskolai étkeztetés túlfizetésének van-e hatályvesztése?

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére