Szociális ellátások és a fővárosi közösségi közlekedési feladatok finanszírozása


Hogyan kell értelmezni a helyi önkormányzatoknak a Htv. 36/A. §-át?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2016. február 23-án (224. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4142

[…] fővárosi önkormányzat esetén külön törvényben meghatározottak szerint a helyi közösségi közlekedési feladatok ellátására is felhasználható. A rendelkezés értelmezéséhez szükséges megismerni az önkormányzatok működési támogatásával és az ehhez kapcsolódó beszámítással kapcsolatos szabályokat.Az önkormányzatok finanszírozási rendszerében 2016-ban is fenntartották a "kiegyenlítő rendszert". Ennek megfelelően az önkormányzatok iparűzésiadó-alapból számított bevétele 2016-ban is csökkenti az általános támogatások összegét. A beszámítás mellett az alacsony gazdasági potenciállal rendelkező települések továbbra is számíthatnak a pozitív "kiegyenlítésre", azaz kiegészítő támogatásra. A Költségvetési tv. 2016. 2. számú mellékletének I/1. pontja tartalmazza az önkormányzatok működési támogatását. A V. pont pedig rendelkezik az ehhez kapcsolódó beszámításról, illetve kiegészítésről. A települési önkormányzatot a következő sorrend szerint a hivatkozott melléklet I.1.c), I.1.d), I.1.ba), I.1.bb), I.1.bc), I.1.bd), I.1.e) és I.1.a) jogcímeken megillető támogatás összegéig (beszámítás, kiegészítés alapja) a számított bevételével összefüggő támogatáscsökkentés terheli, illetve kiegészítő támogatás illeti meg. A számított bevétel a 2014. évi iparűzésiadó-alap 0,55%-a. A támogatáscsökkentés, illetve kiegészítés a számított bevételnek az egy lakosra jutó adóerő-képesség alapján a költségvetési törvény 2. számú melléklet V. pontjában meghatározott százaléka. Amennyiben a település közös hivatal székhelye, a rá irányadó százalékos támogatáscsökkentés a 3-12. kategóriákban 10 százalékponttal kisebb.A számított bevétel számítása során az iparűzésiadó-alap a fővárosi és a kerületi önkormányzatok között a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény 2016. január 1-jén hatályos 3. §-a, illetve a törvény […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.