Helyi adó visszatérítése


1. Az önkormányzatnak bíróság által megítélt visszafizetendő, előző években befizetett építmény- és telekadója van K355 rovaton 2022-ben. Az önkormányzat beszámította a cég idei adófizetésébe kb. a fele összeget, emiatt a márciusi adóbevételek lekönyvelése után a B36 rovaton mínusz forint lett a teljesítés. Hogyan kell helyesbíteni az előző évek adóinak visszatérítését, mit kell könyvelni, hogy jó legyen? Mit kell tenni az előirányzatokkal, majd év végén az adóbevételekkel, ha így ott nulla forint marad a teljesítés?
2. Az önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik az alapítványok és az egyesületek sportcélú támogatásának nyújtása. Átadhatja-e rendeletmódosítással ezt a hatáskörét a képviselő--testület a polgármesternek? A költségvetés módosításával az alapítványok, sportegyesületek részére nyújtandó sportcélú támogatásokra tartalékolandó összeg olyan céltartalékba kerülne, amely felett a polgármester rendelkezhetne.


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2022. augusztus 9-én (327. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5797

[…] eredményeként év végén negatív előjelű lenne, annak összegét nullára kell módosítani, és a különbséget kiadásként a K355. Egyéb dologi kiadások rovaton kell elszámolni. Az Áht. 30. §-ának (3) bekezdése szerint a bevételi előirányzatokat a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén csökkenteni kell.Tehát az adó-visszatérítés miatti kiadást a közhatalmi bevételek megfelelő rovatán kell csökkentő tételként elszámolni, és év végén, ha negatív előjelű lesz a visszafizetés miatt a rovaton a teljesítés, akkor ezt a negatív összeget vissza kell módosítani nulla összegig, és a negatív összegnek megfelelő kiadásteljesítést kell a K355. rovaton elszámolni. A közhatalmi bevétel előirányzatát pedig csökkenteni kell.A Mötv. 42. §-a rendelkezik a képviselő-testület át nem ruházható […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.