Segítségnyújtás az ukrán háborús zónából menekülőknek


Önkormányzatok, illetve különböző vállalkozások nem segélyszervezeteken vagy közhasznú tevékenységet ellátó szervezeteken keresztül, hanem közvetlenül nyújtanak segítséget (szállás, melegétkezés, élelmiszer, ruhaneműk, készpénz) az ukrán háborús zónából menekülő magánszemélyeknek. A magánszemélyek részére közvetlenül átadott termékek, illetve nyújtott szolgáltatások, továbbá a készpénz juttatása után keletkezik-e az önkormányzatoknak, vállalkozásoknak jövedelemadó- és egyéb közteherfizetési kötelezettségük?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2022. június 7-én (324. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5752

[…] pontja szerint szociális segélynek minősül a szociálisan rászorulónak pénzben vagy nem pénzben ellenszolgáltatás nélkül nyújtott vissza nem térítendő támogatás.A fentiek alapján az önkormányzat által juttatott termékek, szolgáltatások, készpénz esetében személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség nem keletkezik.Gazdasági társaságok esetében személyijövedelem-adó-fizetési kötelezettség csak abban az esetben nincs, ha a juttatást nem pénzbeli formában nyújtják. Ugyanis készpénz esetében az adókötelezettséget a felek között fennálló jogviszony, illetve szabályok alapján kell meghatározni, mely jellemzően egyéb jövedelem lesz.Ha a vállalkozások közvetlenül nyújtanak segítséget az ukrán háborús zónából menekülő magánszemélyeknek, akkor az ezen magánszemélyek részére átadott pénzeszközök, termékek, illetve nyújtott szolgáltatások értéke a juttató vállalkozásoknál egyéb ráfordításként számolandó el a számviteli nyilvántartásokban. A juttatás összege a juttató társaságiadó-alapjánál elismert költségnek minősül [a Tao-tv. 8. § (1) bekezdése d) pontjának alkalmazásában, figyelemmel a 3. számú mellékletre is].Az Itv. alapján az ingyenes juttatás utáni illetékkötelezettség a vagyonszerző felet terheli. Ez azt jelenti, hogy az azt nyújtó vállalkozások, önkormányzatok részéről illetékkötelezettség nem merül fel.Továbbá […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.