Jubileumi jutalom kifizetésének utalványozása


Önkormányzatunk intézményének vezetője elhalálozott. Új vezető még nincsen kinevezve. Az intézménynek két intézményvezető-helyettese van: az egyik helyettes részére jubileumi jutalom kifizetése esedékes, miközben a másik helyettes a felmentési idejét tölti. Az utalványozásról szóló belső szabályzatban utalványozásra (az egykori) vezető által írásban csak a két helyettes van felhatalmazva. Az intézmények esetében a munkáltatói jogkör gyakorlója a polgármester. A fenti kivételes szituációban kinek van jogköre a jubileumi jutalom kifizetésének utalványozására?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2023. december 19-én (349. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 6168

[…] utalványozásra jogosult személyt.A kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója vagy a maga javára látná el. E miatt az összeférhetetlenségi szabály miatt a jubileumi jutalomra jogosult intézményvezető-helyettes nem utalványozhat a saját maga részére. A jubileumi jutalom a jogosulti idő betöltésének napján esedékes. Ha eddig az időpontig az intézmény nem teljesíti a kifizetést, akkor a munkavállalót késedelmi pótlék illeti meg.A kérdéses esetre tételes jogszabályi előírás nincs. Az önkormányi intézmények vezetői felett a munkáltatói, kinevezési jogkört az önkormányzat vagy – átruházott […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.