Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott beolvadás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Beolvadás - részesedés értéke

Kérdés: A helyi víziközmű-társulásban lévő törzsbetétünk (részesedésünk) értéke beolvadás után 950?000 Ft-ról 10?000?000 Ft-ra emelkedett. Szeretnék segítséget kérni ennek a tételnek a helyes lekönyvelésében. Könyvelési segédletekben nem találtam útmutatást arról, hogyan kell (kell-e?) a saját tőkével (412 fkv.) szemben könyvelni. Egyéb beruházás, felújítás során kell a nemzeti vagyon változását (412) könyvelni?
Részlet a válaszból: […]társaság tulajdonát képezik.Sajáttőke-követelmények a jogutódnál:- a tervezett és végleges sajáttőke-érték közötti különbözettel tartalmának megfelelően a tőketartalékot és/vagy az eredménytartalékot kell módosítani;- ha a lekötött tartalékkal csökkentett, a jegyzett, de még be nem fizetett tőkével növelt saját tőke értéke nem éri el a jegyzett tőke értékét, a jegyzett tőkét le kell szállítani;- a jegyzett, de még be nem fizetett tőkén kívül negatív elem nem szerepelhet a saját tőkében;- ellenőrizni kell azt is, hogy az eredménytartalék összege csak a vagyonmérleg-tervezetben számításba vett jogcímek szerint változhat;- az új belépők még nem teljesített ázsiós vagyoni hozzájárulása nem szerepelhet a tőketartalékban, azt majd a tényleges rendelkezésre bocsátáskor kell bekönyvelni a saját tőkébe.A feltett kérdés megválaszolásához fontos lenne tudni, hogy abban a társaságban van-e részesedése a kérdezőnek, amelyik beolvadt egy másik társaságba, és hogy történt-e tőkeemelés.A válaszadásnál azt feltételezzük, hogy a kérdezőnek abban a társaságban van részesedése, amelybe egy másik társaság beolvadt (tovább működő társaság), és tőkeemelés nem történt, tehát nem volt pénzmozgás, nem fizettek a magasabb részesedés értékéért, hanem az átalakuló társaság vagyonmérlege alapján értékelődött fel a már korábban meglévő részesedésük értéke. Amennyiben a kérdés erre az esetre vonatkozik, akkor nem kell megszűnt részesedést kivezetni, és új részesedést bevenni a könyvekbe. Mivel a törzsbetétért, illetve az értéknövekedésért nem fizettek, ezért könyvelési feladat nem lesz. Analitikus nyilvántartásban kell a névértékváltozást szerepeltetni.Amennyiben a beolvadt társaságban volt részesedésük, és új részesedést szereztek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5011
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

2. találat: Beolvadás áfarendszerbeli megítélése

Kérdés: Egy korlátolt felelősségű társasági formában működő leányvállalat beolvad részvénytársasági formában működő anyavállalatába (az anyavállalat a beolvadáskor belföldön nyilvántartásba vett adóalany). Álláspontunk szerint, amennyiben a beolvadás kapcsán teljesülnek az Áfa-tv. 18. §-ának (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott feltételek, akkor az Áfa-tv. hatályán kívüli ügyletről van szó, és a leányvállalatnak a beolvadással kapcsolatban nincs számlakibocsátási kötelezettsége, valamint nem keletkezik áfabevallási és áfafizetési kötelezettsége sem. Helyes ez a meglátás?
Részlet a válaszból: […]jogutódlással történő megszűnésnek minősül.Az adókötelezettségek alóli mentesülés további feltételeit az Áfa-tv. 18. §-a részletezi. A 18. § (1) bekezdése kimondja, hogy 18. § (1) bekezdése az apport [17. § (1) bekezdés], a jogutódlás [17. § (2) bekezdés], az üzletág-átruházás [17. § (4) bekezdés], továbbá a bizalmi vagyonkezelés [17. § (5) bekezdés] útján szerzett vagyon (vagyonrész) és vagyoni értékű jog (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: vagyon) tekintetében a szerzőnek a következő feltételeknek kell egyidejűleg megfelelnie:a) a szerzéskor vagy annak közvetlen következményeként belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen;b) kötelezettséget vállal arra, hogy a szerzéshez és a szerzett vagyonhoz fűződő, az e törvényben szabályozott jogok és kötelezettségek - a (2) bekezdésben említett eltéréssel - a szerzéstől kezdődően jogutódként őt illetik és terhelik;c) sem a szerzéskor, sem azt követően nincs olyan, e törvényben szabályozott jogállása, amely természeténél fogva összeegyeztethetetlen lenne a b) pontban említett kötelezettségek teljesítésével, vagy annak csorbítására lenne alkalmas.A megadott információk szerint az anyavállalat a beolvadáskor belföldön nyilvántartásba vett adóalany, tehát az Áfa-tv. 18. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt feltétel teljesül. Amennyiben az anyavállalat az ugyanezen bekezdés b) és c) pontjaiban előírt feltételeket is teljesíti, akkor egyetértünk álláspontjával, mely szerint a leányvállalatnak nem keletkezik áfabevallási és áfafizetési kötelezettsége sem.Az Áfa-tv. 159. §-ának (1) bekezdése szerint az adóalany köteles - ha az Áfa-tv.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4442
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Beolvadás

Kérdés: Év közben beolvadással megszűnő költségvetési szerv esetén milyen számviteli teendői vannak a megszűnő, illetve a jogutód szervnek? A megszűnő szervnek - a beszámoló elkészítését követően - vannak-e egyéb könyvelési teendői?
Részlet a válaszból: […]vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök megszűnőnél elszámolt terven felüli értékcsökkenés nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerintT495 - K118-1484. A nemzeti vagyonba tartozó beruházások, felújítások megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének állományba vétele a pénzügyi számvitel szerintT151/152 - K4955. A nemzeti vagyonba tartozó beruházások, felújítások megszűnőnél elszámolt terven felüli értékcsökkenésének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerintT495 - K1586. A befektetett pénzügyi eszközök megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerintT16-17 - K4957. A befektetett pénzügyi eszközök megszűnőnél elszámolt értékvesztésének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerintT495 - K168/1788. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének állományba vétele a pénzügyi számvitel szerintT21//24 - K4959. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök megszűnőnél elszámolt értékvesztésének állományba vétele a pénzügyi számvitel szerintT495 - K218-24810. A nemzeti vagyon induláskori értéke megszűnőnél kimutatott könyv szerinti értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerintT495 - K41111. A nemzeti vagyon változása megszűnőnél kimutatott könyv szerinti értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerintT495/412 - K412/49512. Az egyéb eszközök induláskori értéke és változásai megszűnőnél kimutatott könyv szerinti értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerintT495 - K413T413 - K49513. A mérleg szerinti eredmény és a felhalmozott eredmény megszűnőnél kimutatott könyv szerinti értékének nyilvántartásba vétele az egyéb eszközök induláskori értéke és változásaként a pénzügyi számvitel szerintT495/413 - K413/49514. A követelés jellegű sajátos elszámolások megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerintT365 - K49515. Az adott előlegek megszűnőnél elszámolt értékvesztésének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerintT495 - K3651816. Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerintT366 - K49517. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerintT495 - K36718. Követelések és kötelezettségek (kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek) állományba vételea) Követelések nyilvántartásba vétele a költségvetési számvitel szerintT09(2) - K004b) Követelések megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4042
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , , , , ,