Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott szálláshely-szolgáltatás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Munkáltatók által munkavállalók számára igénybe vett szálláshely-szolgáltatás

Kérdés: Egy kft. (a továbbiakban: társaság) egy 10 szobás panziót üzemeltet. Az utóbbi években turisztikai céllal nem történt szállásadás, tekintettel arra, hogy a társaság a helyi vállalatok dolgozóinak elszállásolását biztosította, ez a teljes kapacitást lekötötte. A szolgáltatást nem a magánszemélyek, hanem a munkáltatók veszik igénybe, amelyekkel 3-6-12 hónapos időtartamra szóló szerződés keretében állapodik meg a társaság, tehát hosszú távra biztosítja a munkavállalók elszállásolását. A szálláshelyen jelenleg sem vehető igénybe idegenforgalmi célú szolgáltatás, de majd nyáron sor kerülhet ilyen jellegű szálláshely-szolgáltatás nyújtására is (kapacitás függvényében). További információ, hogy a társaság az ingatlan-bérbeadási tevékenysége tekintetében bejelentkezett az adóköteles körbe. A panzió a kormányhivatalnál kereskedelmi szálláshelyként van regisztrálva. A szóban forgó esetben a társaságnak milyen adómértéket kell alkalmaznia, továbbá kötelezett-e turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetésére?
Részlet a válaszból: […]szálláshely-szolgáltatása, amely az Áfa-tv. 85. §-a (1) bekezdésének i) pontja alapján nem minősül adómentes tevékenységnek; valamint- a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosítása.Az általános forgalmi adózás szempontjából kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásnak nem az ágazati jogszabályokban ilyenként meghatározott, illetve a Központi Statisztikai Hivatal által ilyen TESZOR-szám alá besorolt szolgáltatásokat kell tekinteni, hanem a szolgáltatás jellegadó tartalma alapján kell a minősítést elvégezni. Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásról beszélünk tehát minden olyan esetben, amikor az adóalany idegenforgalmi körben biztosít szállást a vendégének, azaz, ha olyan szálláshely-szolgáltatásról van szó, amely alapvetően turisztikai jellegű.A szállásadás turisztikai (idegenforgalmi) jellegének megítéléséhez több szempont is figyelembe vehető. Ilyen - többek között - a szálláson eltöltött idő, illetve azzal szoros összefüggésben, hogy a szálláshely elsődlegesen átmeneti, ideiglenes jellegű vagy életvitelszerű tartózkodást tesz lehetővé, de hasonlóan meghatározóak e körben a szálláshoz nyújtott kiegészítő szolgáltatások is.Egy szálláshely-szolgáltatás kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásként történő besorolása nem attól függ, hogy az adott szolgáltató (panzió, szálloda, hostel stb.) által biztosított szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő turisztikai céllal érkezett-e az adott településre, környékre (a vendég városlátogatása turisztikai célú-e), hanem attól, hogy az adóalany által nyújtott szolgáltatás alapvetően turisztikai jellegű-e. Annak eldöntése során, hogy a társaság által a helyi vállalatok munkavállalóinak nyújtott szállásadás turisztikai (idegenforgalmi) jellegű-e, álláspontunk szerint azt kell megvizsgálni, hogy attól a szolgáltatástól, amelyet a társaság a rá vonatkozó szabályok szerint, rendes, üzemszerű működés keretében biztosít a vendégeknek - a szolgáltatás jellegadó tartalmát figyelembe véve -, eltér-e, illetve miben tér el az a szálláshely-szolgáltatás, amelyet a társaság a helyi vállalatokkal kötött, 3-6-12 hónapos időtartamra szóló szerződés keretében biztosít a munkavállalóknak.Idegenforgalmi, turisztikai jellegűnek, azaz kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásnak minősül az a szállás-adás, amely általában rövid távú, pár napos, esetleg néhány hetes, tehát átmeneti jellegű tartózkodást tesz lehetővé, és amelyhez jellemzően kiszolgálás, ellátás is szorosan kapcsolódik. Így a szálláshely-szolgáltatásnak szerves részét képezik bizonyos kiegészítő szolgáltatások, melyek nem opcionálisan vehetők igénybe, azokat a szállás ellenértéke magában foglalja. Így például az ágynemű-használatot, takarítást, a recepciós szolgálatot, a reggeli étkezést, az internethasználatot stb. Továbbá elmondható, hogy a fűtés, az áram- és vízfogyasztás (rezsiköltségek) jellemzően nem fogyasztás alapján fizetendők, azokat a szállás fix díja szintén magában foglalja. Ugyanakkor ezen jellemzők egyikének vagy másikának hiánya nem jelenti automatikusan azt, hogy az adott szolgáltatás nem minősülhet kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásnak, ahogyan az sem mondható, hogy ezek közül bizonyosak megléte már megalapozná e minősítést. Ugyanez vonatkozik a szálláson eltöltött idő hosszára is. A szolgáltatás jellegadó tartalmának meghatározásához a szolgáltatás jellemzőinek összességét szükséges figyelembe venni. Rögzíthető továbbá, hogy amennyiben bizonyos kiegészítő szolgáltatások, például takarítás, mosás külön rendelhetőek meg, azok a szállásadáshoz képest önálló szolgáltatásként vehetők figyelembe, így azok a megítélésen jellemzően nem változtatnak.A megadott információk szerint a panzió biztosít ágyneműhasználatot, takarítást, ugyanakkor nem biztosít recepciós szolgáltatást és reggelit. A fűtés, az áram- és vízfogyasztás (rezsiköltségek) nem fogyasztás alapján fizetendők, azokat a szállás fix díja magában foglalja. A rendelkezésre álló további információk alapján a társaság szolgáltatását vállalkozások, munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cégek veszik igénybe dolgozóik, munkavállalóik hosszú távú elszállásolása céljából, tehát a társaság által ezen megrendelők részére nyújtott szolgáltatás leginkább a munkásszállások által nyújtott szállásadással mutat hasonlóságot, figyelemmel a szálláshoz nyújtott kiegészítő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5210

2. találat: Turizmusfejlesztési hozzájárulással kapcsolatos változások

Kérdés: 1. A koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézségek csökkentése érdekében Magyarország Kormánya számos intézkedést hozott. Ismereteim szerint az intézkedések a turizmusfejlesztési hozzájárulást is érintik, mégpedig a fizetési kötelezettséget. Mind az éttermi szolgáltatások, mind a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás után fizetni kell turizmusfejlesztési hozzájárulást. Mindkét típusú szolgáltatás utáni fizetési kötelezettségre vonatkozik a könnyítés?
2. Két lakást adok ki rövid távra egy online felület segítségével, amelyekben elsősorban turisták szállnak meg, de más is igénybe veheti a szolgáltatást (az ingatlanokat nem adom bérbe hosszú távra). Ez is kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásnak minősül? Ezt a tevékenységet magánszemélyként végzem, és nem adok például reggelit a vendégek számára, amit egy szálloda rendszerint biztosít. Nem csak a szállodák, hotelek, panziók nyújtanak kereskedelmi szálláshely-szolgáltatást?
Részlet a válaszból: […]március 19-én lépett hatályba - idézett szabálya általánosságban, egységesen mentesít a Rendelet I.-ben meghatározott időszakra vonatkozóan a fizetési kötelezettség (valamint bevallási és hozzájárulás-megállapítási kötelezettség) alól, nem tesz különbséget a tekintetben, hogy a turizmusfejlesztési hozzájárulást mely tevékenység - étkezőhelyi vendéglátás vagy kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás, vagy mindkettő - után fizeti az arra kötelezett.A Rendelet II. - amely a kihirdetését követő napon, azaz 2020. március 24-én lépett hatályba - 2. §-a további részletszabályokat állapít meg a turizmusfejlesztési hozzájárulással kapcsolatban.A Rendelet II. 2. §-a kimondja, hogy "annak a turizmusfejlesztési hozzájárulásra kötelezettnek, amelynek a turizmusfejlesztési hozzájárulásta) negyedévente kell bevallania, a 2020. április 20-ig benyújtandó bevallásában a 2020. január 1. és 2020. február 29. közötti,b) évente kell bevallania, a 2021. február 25-ig benyújtandó bevallásában a 2020. január 1. és 2020. február 29. közötti, és a 2020. július 1. és 2020. december 31. közöttiidőszakra vonatkozó turizmusfejlesztési hozzájárulást kell megállapítania, bevallania és megfizetnie".2. A második kérdés kapcsán azt kell meghatározni, hogy az Áfa-tv. alkalmazásában mit tekintünk kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásnak. Mivel az Áfa-tv. nem tartalmaz definíciót a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásra vonatkozóan, a meghatározásban a NAV által közzétett "A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás tartalma az általános forgalmi adó rendszerében" című, 2009/62. számú Adózási kérdés nyújt segítséget.Az Adózási kérdés kimondja, hogy az Áfa-tv. "nem támaszkodik az általános adózási szabályoktól eltérő megítélés alá tartozó ügyletek tartalmának körülírásakor a Központi Statisztikai Hivatal nómenklatúráira. Az áfabeli megítéléskor irreleváns továbbá az is, hogy más - hazai vagy közösségi - jogi rendelkezések milyen tartalmi és egyéb ismérvekkel határolják el az egyes tevékenységeket.Fentiek alapján a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás tartalmában igazodik a Héa-irányelv szerint kedvezményezhető szolgáltatások köréhez, így a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás alatt értendő minden olyan alapvetően turisztikai jellegű szolgáltatás, amely során ellenérték fejében az adott szálláshelyre vonatkozó jogszabályok szerinti követelményeknek megfelelő szállás biztosítása történik, így különösen:- a szálloda, panzió, kemping, üdülőház, turistaszálló, ifjúsági szálló által nyújtott szálláshely-szolgáltatás;- üdülők szálláshely-szolgáltatása (függetlenül attól, hogy a szolgáltatást igényjogosultak és azok hozzátartozói, vagy más személy veszi igénybe);- a kollégiumok, diákotthonoknak azon szálláshely-szolgáltatása, amely az Áfa-tv. 85. §-a (1) bekezdésének i) pontja alapján[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5163

3. találat: Alanyi adómentes adóalany turizmusfejlesztési hozzájárulása

Kérdés: Egy 100 százalékos önkormányzati tulajdonban álló társaság egy olyan vendégházat (szálláshelyet) üzemeltet, amelyben elsődlegesen az önkormányzat vendégeit szállásolják el térítésmentesen, s emellett az épületben szabadon maradó szobákat a maximális kihasználtság érdekében a társaság hasznosítja, gyakorlatilag panzióként működteti a megfelelő engedélyek birtokában. A társaság - mivel a tevékenységéből származó éves bevétele nem haladja meg a 12 millió forintot - alanyi adómentes. Értesüléseink szerint 2020. január 1-jétől a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás után turizmusfejlesztési hozzájárulást kell fizetni. A kérdésem az, hogy azok az adóalanyok is kötelezettek turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetésére, akik/amelyek alanyi adómentességet választottak?
Részlet a válaszból: […]mellékletének II. részében foglalt táblázat 5. pontja szerinti szolgáltatás, azaz a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás ellenérték fejében történő nyújtása.Figyelemmel arra, hogy sem a Mód. tv., sem más törvény nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely bármilyen kritérium alapján mentesítene egyes, kereskedelmi szálláshely-szolgáltatást nyújtó adóalanyokat
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5137

4. találat: Szálláshely-szolgáltatók turizmusfejlesztésihozzájárulás-fizetési kötelezettsége 2020-tól

Kérdés: Érinti-e a költségvetési szerveket a szálláshely-szolgáltatás utáni turizmusfejlesztésihozzájárulás-fizetési kötelezettség?
Részlet a válaszból: […]diákok részére történő [Áfa-tv. 85. § (1) bek. i) pontja alá nem tartozó] szabad férőhely ellenértékért történő értékesítése is idetartozik.Az előzőekben említett szálláshelyekre kiterjed a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet hatálya. A rendelet hatálya alá tartozik a nem üzletszerű gazdasági tevékenység keretében közösségi elhelyezést biztosító, legalább 6 férőhellyel rendelkező szálláshelyekre és a szálláshely tulajdonosára, vagyonkezelőjére, bérlőjére, üzemeltetőjére (a továbbiakban együtt: szolgáltató).Amennyiben az adott szálláshely a rendeletben foglaltaknak megfelel, és az Áfa-tv. szerint 5%-os adómérték alá tartozik a nyújtott szolgáltatás, akkor az Eak-tv. 261. §-a szerinti turizmusfejlesztési hozzájárulást kell fizetni 2020. január 1-jétől, és regisztrálni kell a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnál (NTAK). A regisztrációt a https://info.ntak.hu/regisztracio/ oldalon lehet megtenni, és a regisztrációval kapcsolatos tájékoztatók is itt érhetők el.A jogszabályokból eredő kötelezettség alapján minden hazai szálláshely-szolgáltatónak minden egyes szálláshelyét regisztrálnia kell az NTAK rendszerébe. Ezt követően pedig az online szálláshelykezelő szoftvere segítségével naponta adatokat kell szolgáltatnia az NTAK-nak.Az adatszolgáltatás a szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának egyaránt jogszabályi követelménye.A hozzájárulás fizetésére a hozzájárulás-köteles szolgáltatást nyújtó személy vagy szervezet kötelezett. A hozzájárulás alapja a hozzájárulás-köteles szolgáltatás általános forgalmi adó nélküli ellenértéke. A hozzájárulás mértéke 4%.A hozzájárulást a hozzájárulás-köteles szolgáltatásnyújtás után kell az önadózás szabályai szerint megállapítani és bevallani, a számla szerinti teljesítési időpontban. A szálláshely-szolgáltatást jellemzően az Áfa-tv. 58. §-a szerinti határozott időszakos ügylet szabályai szerint kell számlázni, a teljesítési időpont is ennek megfelelően alakul.Áfaalanyoknak a rájuk vonatkozó áfabevallási időpontban, alanyi adómenteseknek a tárgyévet követő február 25-ig kell a bevallást teljesíteni. Abban az esetben, ha az alanyi adómentesség év közben megszűnik értékhatár-átlépés miatt, és áfaalannyá válik az adózó, akkor az áfabevallási gyakoriság szerint kell a hozzájárulást teljesíteni.Abban az esetben, ha az adózó az adott bevallási időszakban nem nyújt turizmusfejlesztésihozzájárulás-köteles szolgáltatást (mert pl. csak nyári időszakban működik a szálláshely), akkor turizmusfejlesztésihozzájárulás-bevallási kötelezettség sem terheli. Természetesen más ügyletei tekintetében az áfabevallást be kell adnia.A hozzájárulással kapcsolatos hatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el. A bevallást a NAV-hoz kell teljesíteni, a NAV ellenőrzi a kötelezettség bevallását és teljesítését, vezeti az adófolyószámlát, veti ki a pótlékokat, bírságot. A hozzájárulásról a bevallás a 20TFEJLH nyomtatványon nyújtható be. A turizmusfejlesztési hozzájárulást a HU1310032000-01079122-00000000 számlaszámra kell befizetni, az adónemkód: 310.Az eljárási kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Ez vonatkozik többek között a bejelentési, bevallási, pótlékszámítási és önellenőrzési szabályokra is.A turizmusfejlesztési hozzájárulás összegét a szálláshelyről kibocsátott számlában az áfaalapba nem kell beszámítani.Gyakori hiba, hogy a költségvetési szervek által működtetett szálláshelyeket különböző engedélyezési okok miatt nem szálláshely-szolgáltatásként kezelik áfa-adójogilag, tehát pl. adómentes bérbeadásként, vagy ha a nem lakóingatlanok bérbeadására választottak áfakötelezettséget, akkor 27%-os adóval számlázzák. Előfordul, hogy az önkormányzat hirdeti az interneten a vendégházát, ennek ellenére mégis bérbeadásként számlázza. Ez a gyakorlat áfa-adójogilag sem helyes, 2020-tól azonban a turizmusfejlesztésihozzájárulás-fizetési kötelezettséget is megszegik ezzel.Fontos tehát, hogy az ingatlan-bérbeadást és a szálláshely-szolgáltatást megkülönböztessük.Az ingatlan-bérbeadás szabályait a Ptk. tartalmazza. Az ingatlan-bérbeadás az ingatlan időleges használatba adását[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5120

5. találat: Köznevelési intézmény szálláshely-szolgáltatása

Kérdés: Köznevelési intézményhez tartozó kollégiumi szobáinkban többnyire diákok tartózkodnak (az iskola tanulói, alaptevékenységhez kapcsolódóan). A tartósan üres szobák egy részét bérleti szerződéssel, hosszú távra kiadjuk. Évi néhány 100 ezer forint értékben, alkalomszerűen, kizárólag a szabad kapacitás terhére a kollégiumi szobákban önköltségi áron szálláshelyet biztosítunk felnőtteknek és gyermeknek vegyesen, nem az alaptevékenységgel kapcsolatosan. Kell-e bármely tevékenység miatt csatlakoznia a fenntartónak/köznevelési intézménynek a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz? Amennyiben igen, mely tevékenységek miatt? Kinek, a fenntartónak vagy a köznevelési intézménynek? Mely időponttól kell használnunk? Szükséges-e ilyen esetben engedély kérése kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásra?
Részlet a válaszból: […]közszolgáltató, közoktatási intézmény, felsőoktatási intézmény, egyéb felnőttképzést folytató intézmény saját diákjainak biztosított kollégiumi férőhely-szolgáltatás. Az áfa nem nyereségérdekelt adónem, nincs tekintettel arra, hogy a tevékenységből származik-e haszon vagy sem. A tevékenység végzését az adóhatóságnak be kell jelenteni. Költségvetési szervek ezt a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásán keresztül tehetik meg.A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás a 2019. december 31-ig hatályos szabályozás szerint 18%-os áfamérték alá tartozik. 2020. január 1-je utáni teljesítési időpontú kereskedelmi szálláshely jellegű kollégiumi szálláshely-szolgáltatás 5%-os áfa alá fog tartozni, ezzel egyidejűleg turisztikai hozzájárulási adó is terheli.A hozzájárulásról a bevallás a 20TFEJLH nyomtatványon nyújtható[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5110
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Szálláshely-szolgáltatás

Kérdés: Költségvetési intézményként az ellátottaink és a dolgozóink, valamint azok hozzátartozói részére idényjelleggel üdülőt üzemeltetünk. Engedélyünk (hatósági igazolvány) a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet alapján került kiadásra. Az üdülő igénybevételének díja önköltségi áron lett meghatározva. Üzemeltetése a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti szálláshely-szolgáltatás fogalomba nem tartozik, az üdültetés nem üzletszerű gazdasági tevékenység keretében történik, tehát az nem kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás. Véleményünk szerint ezért az Áfa-tv. 3/A. mellékletének II. részében nevesített "Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás 18%" áfakulcs alá ez a szolgáltatás nem sorolható be. Üdülési díj számlázása során intézményünk 27%-os áfakulccsal számol. Szeretnénk megtudni, hogy a véleményünk helytálló-e?
Részlet a válaszból: […]az üdülők szálláshely-szolgáltatása, vagy a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosítása. A besorolás szempontjából elsődleges jelentősége van a hasznosítás jellegének. Ezt támasztja alá a Pénzügyminiszté­rium Forgalmi Adók, Vám- és Jövedéki Főosztály 12014/2009. - APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 2279164533 számú, a NAV honlapján 2010. 01. 07-én megjelent állásfoglalása is, amely szerint a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás tartalmában igazodik a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK tanácsi irányelv szerint kedvezményezhető szolgáltatások köréhez, így a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás alatt értendő minden olyan alapvetően turisztikai jellegű szolgáltatás, amely során ellenérték fejében az adott szálláshelyre vonatkozó jogszabályok szerinti követelményeknek megfelelő szállás biztosítása történik, így különösen:- a szálloda, panzió, kemping, üdülőház, turistaszálló, ifjúsági szálló által nyújtott szálláshely-szolgáltatás;-[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. február 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4121
Kapcsolódó tárgyszavak: ,