Nővérszálló által nyújtott szállásszolgáltatás

Kérdés: Kórházunk nővérszállót üzemeltet, melyben az intézmény dolgozói részére szolgálati lakás formájában biztosít szállást. A kórház "S" adókódot választott, azaz a lakóingatlannak nem minősülő ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása, haszonbérbe adása tevékenységre az adómentesség helyett adókötelessé tételt választott. Az Áfa-tv. III. számú mellékletének II/5. pontja szerint 5%-os áfamérték alkalmazható-e a nővérszálló által nyújtott szállásszolgáltatás nyújtásra? Ha nem, milyen áfamértéket kell alkalmazni?
Részlet a válaszából: […] ...Áfa-tv. 3. sz. mellékletének II/5. pontja szerint a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás tartozik 5%-os áfamérték alá, és az 5%-os áfa alá tartozó szálláshely--szolgáltatás után turizmusfejlesztési hozzájárulást is kell a szolgáltatóknak fizetni.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 23.

Munkáltatók által munkavállalók számára igénybe vett szálláshely-szolgáltatás

Kérdés: Egy kft. (a továbbiakban: társaság) egy 10 szobás panziót üzemeltet. Az utóbbi években turisztikai céllal nem történt szállásadás, tekintettel arra, hogy a társaság a helyi vállalatok dolgozóinak elszállásolását biztosította, ez a teljes kapacitást lekötötte. A szolgáltatást nem a magánszemélyek, hanem a munkáltatók veszik igénybe, amelyekkel 3-6-12 hónapos időtartamra szóló szerződés keretében állapodik meg a társaság, tehát hosszú távra biztosítja a munkavállalók elszállásolását. A szálláshelyen jelenleg sem vehető igénybe idegenforgalmi célú szolgáltatás, de majd nyáron sor kerülhet ilyen jellegű szálláshely-szolgáltatás nyújtására is (kapacitás függvényében). További információ, hogy a társaság az ingatlan-bérbeadási tevékenysége tekintetében bejelentkezett az adóköteles körbe. A panzió a kormányhivatalnál kereskedelmi szálláshelyként van regisztrálva. A szóban forgó esetben a társaságnak milyen adómértéket kell alkalmaznia, továbbá kötelezett-e turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetésére?
Részlet a válaszából: […] ...megfogalmazott kérdések megválaszolásához azt szükséges meghatározni, hogy az Áfa-tv. alkalmazásában mi minősül kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásnak, és a társaság által nyújtott szolgáltatás annak jellegadó tartalma alapján tekinthető-e annak.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 2.

Turizmusfejlesztési hozzájárulással kapcsolatos változások

Kérdés: 1. A koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézségek csökkentése érdekében Magyarország Kormánya számos intézkedést hozott. Ismereteim szerint az intézkedések a turizmusfejlesztési hozzájárulást is érintik, mégpedig a fizetési kötelezettséget. Mind az éttermi szolgáltatások, mind a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás után fizetni kell turizmusfejlesztési hozzájárulást. Mindkét típusú szolgáltatás utáni fizetési kötelezettségre vonatkozik a könnyítés?
2. Két lakást adok ki rövid távra egy online felület segítségével, amelyekben elsősorban turisták szállnak meg, de más is igénybe veheti a szolgáltatást (az ingatlanokat nem adom bérbe hosszú távra). Ez is kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásnak minősül? Ezt a tevékenységet magánszemélyként végzem, és nem adok például reggelit a vendégek számára, amit egy szálloda rendszerint biztosít. Nem csak a szállodák, hotelek, panziók nyújtanak kereskedelmi szálláshely-szolgáltatást?
Részlet a válaszából: […] ...az étel- és a helyben készített nem alkoholtartalmú italforgalom után volt fizetendő, 2020. január 1-jétől azonban már a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás után is turizmusfejlesztési hozzájárulást kell fizetni. Jelenleg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 14.

Alanyi adómentes adóalany turizmusfejlesztési hozzájárulása

Kérdés: Egy 100 százalékos önkormányzati tulajdonban álló társaság egy olyan vendégházat (szálláshelyet) üzemeltet, amelyben elsődlegesen az önkormányzat vendégeit szállásolják el térítésmentesen, s emellett az épületben szabadon maradó szobákat a maximális kihasználtság érdekében a társaság hasznosítja, gyakorlatilag panzióként működteti a megfelelő engedélyek birtokában. A társaság - mivel a tevékenységéből származó éves bevétele nem haladja meg a 12 millió forintot - alanyi adómentes. Értesüléseink szerint 2020. január 1-jétől a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás után turizmusfejlesztési hozzájárulást kell fizetni. A kérdésem az, hogy azok az adóalanyok is kötelezettek turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetésére, akik/amelyek alanyi adómentességet választottak?
Részlet a válaszából: […] ...az Áfa-tv. 3. számú mellékletének II. részében foglalt táblázat 5. pontja szerinti szolgáltatás, azaz a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás ellenérték fejében történő nyújtása.Figyelemmel arra, hogy sem a Mód. tv., sem más törvény nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 25.

Szálláshely-szolgáltatók turizmusfejlesztésihozzájárulás-fizetési kötelezettsége 2020-tól

Kérdés: Érinti-e a költségvetési szerveket a szálláshely-szolgáltatás utáni turizmusfejlesztésihozzájárulás-fizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] ...január 1-jétől az Áfa-tv. 3. sz. melléklete II. részének 5. pontja szerint 5%-os áfamérték alá tartozik a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás, ugyanakkor turisztikaihozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség terheli.Az 5%-os adómértékkel adózó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.

Köznevelési intézmény szálláshely-szolgáltatása

Kérdés: Köznevelési intézményhez tartozó kollégiumi szobáinkban többnyire diákok tartózkodnak (az iskola tanulói, alaptevékenységhez kapcsolódóan). A tartósan üres szobák egy részét bérleti szerződéssel, hosszú távra kiadjuk. Évi néhány 100 ezer forint értékben, alkalomszerűen, kizárólag a szabad kapacitás terhére a kollégiumi szobákban önköltségi áron szálláshelyet biztosítunk felnőtteknek és gyermeknek vegyesen, nem az alaptevékenységgel kapcsolatosan. Kell-e bármely tevékenység miatt csatlakoznia a fenntartónak/köznevelési intézménynek a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz? Amennyiben igen, mely tevékenységek miatt? Kinek, a fenntartónak vagy a köznevelési intézménynek? Mely időponttól kell használnunk? Szükséges-e ilyen esetben engedély kérése kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásra?
Részlet a válaszából: […] ...áfa alkalmazásában kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásnak minősül minden olyan, alapvetően turisztikai jellegű szolgáltatás, amely során az adott szálláshelyre vonatkozó jogszabályok szerinti követelményeknek megfelelő szállás biztosítása történik.Idesoroljuk...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 13.
Kapcsolódó címkék:  

Szálláshely-szolgáltatás

Kérdés: Költségvetési intézményként az ellátottaink és a dolgozóink, valamint azok hozzátartozói részére idényjelleggel üdülőt üzemeltetünk. Engedélyünk (hatósági igazolvány) a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet alapján került kiadásra. Az üdülő igénybevételének díja önköltségi áron lett meghatározva. Üzemeltetése a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti szálláshely-szolgáltatás fogalomba nem tartozik, az üdültetés nem üzletszerű gazdasági tevékenység keretében történik, tehát az nem kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás. Véleményünk szerint ezért az Áfa-tv. 3/A. mellékletének II. részében nevesített "Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás 18%" áfakulcs alá ez a szolgáltatás nem sorolható be. Üdülési díj számlázása során intézményünk 27%-os áfakulccsal számol. Szeretnénk megtudni, hogy a véleményünk helytálló-e?
Részlet a válaszából: […] ...kereskedelmi szálláshely-szolgáltatást nem a kérdésben említett ágazati jogszabályok alapján kell megítélni áfajogilag.Az áfában kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásnak kell tekinteni minden olyan esetet, amikor az adó­alany idegenforgalmi körben biztosít szállást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 2.
Kapcsolódó címkék: