Pénztárgéppel történő nyugtakibocsátási kötelezettségre vonatkozó előírások

Kérdés: Egy panzió kereskedelmi szálláshely-szolgáltatást nyújt. A szállóvendégeknek lehetőségük van az ellenértéket bankkártyával, interneten keresztül rendezni. A panzió a foglalás véglegesítéséhez a teljes ellenérték 30 százalékának előlegként történő megfizetését írja elő. Ha a magánszemély szállóvendég az előleget bankkártyával előzetesen kifizeti az interneten keresztül, akkor a szállásadót terheli-e pénztárgéppel történő nyugtaadási kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] ...fentiek alapján, amennyiben az előleg összege nem éri el a 900 000 forintot, és a magánszemély nem kér számlát a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásról, az adóalanyt nem terheli számlakibocsátási kötelezettség, így nyugtakibocsátási kötelezettség sem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.
Kapcsolódó címkék:    

Szálláshely-szolgáltatók turizmusfejlesztésihozzájárulás-fizetési kötelezettsége 2020-tól

Kérdés: Érinti-e a költségvetési szerveket a szálláshely-szolgáltatás utáni turizmusfejlesztésihozzájárulás-fizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] ...január 1-jétől az Áfa-tv. 3. sz. melléklete II. részének 5. pontja szerint 5%-os áfamérték alá tartozik a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás, ugyanakkor turisztikaihozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség terheli.Az 5%-os adómértékkel adózó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.

Szállodaként hasznosított ingatlan bérbeadása

Kérdés: Számos ingatlan áll önkormányzatunk tulajdonában, amelyeket különböző módon hasznosítunk. Ezek között található egy, korábban szállodaként funkcionáló épület is (eredetileg sem lakás céljára létesítették), amelyet felújítottunk, és amelyet bérleti szerződés alapján egy magyar társaságnak bérbeadunk. Az Áfa-tv. 86. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti szálláshely-szolgáltatási tevékenységet a társaság végzi, önkormányzatunk csak a tulajdonában lévő ingatlant adja bérbe. Helyes az álláspontunk, mely szerint az önkormányzatunk által teljesített bérbeadás az Áfa-tv. 86. §-a (1) bekezdésének l) pontja szerinti tevékenységnek minősül, és nem tartozik a 86. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás körébe, és mivel az ingatlanok bérbeadására önkormányzatunk adókötelezettséget választott, a szolgáltatást 27 százalékos áfa terheli? Jól gondoljuk, hogy a felújítással kapcsolatban önkormányzatunkra átterhelt áfa levonásba helyezhető, tekintve hogy az ingatlan az ingatlan-nyilvántartásban nem lakó-házként vagy lakásként van bejegyezve?
Részlet a válaszából: […] ...bekezdésének a) pontja ugyanakkor kimondja, hogy az adómentesség nem alkalmazható az olyan bérbeadásra, amely tartalma alapján kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás nyújtásának minősül. Ez utóbbi rendelkezés alapján tehát a kereskedelmi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 17.
Kapcsolódó címkék:    

Szálláshely-szolgáltatás

Kérdés: Költségvetési intézményként az ellátottaink és a dolgozóink, valamint azok hozzátartozói részére idényjelleggel üdülőt üzemeltetünk. Engedélyünk (hatósági igazolvány) a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet alapján került kiadásra. Az üdülő igénybevételének díja önköltségi áron lett meghatározva. Üzemeltetése a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti szálláshely-szolgáltatás fogalomba nem tartozik, az üdültetés nem üzletszerű gazdasági tevékenység keretében történik, tehát az nem kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás. Véleményünk szerint ezért az Áfa-tv. 3/A. mellékletének II. részében nevesített "Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás 18%" áfakulcs alá ez a szolgáltatás nem sorolható be. Üdülési díj számlázása során intézményünk 27%-os áfakulccsal számol. Szeretnénk megtudni, hogy a véleményünk helytálló-e?
Részlet a válaszából: […] ...kereskedelmi szálláshely-szolgáltatást nem a kérdésben említett ágazati jogszabályok alapján kell megítélni áfajogilag.Az áfában kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásnak kell tekinteni minden olyan esetet, amikor az adó­alany idegenforgalmi körben biztosít szállást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 2.
Kapcsolódó címkék:  

Kollégiumi szállásdíj áfakulcsa

Kérdés: Milyen áfamértéke van a főiskolai kollégiumi szállásdíjnak nappali tagozatos, költségtérítéses hallgató esetén, illetve a főiskola által szervezett konferencia résztvevője és a nyári sporttáborok résztvevői esetén?
Részlet a válaszából: […] ...65. és 66. pontjai értelmében a szállodai szolgáltatás (SZJ 55.10) és az egyéb kereskedelmi és korlátozottan igénybe vehető szálláshely-szolgáltatás (SZJ 55.21.1, 55.22.1, 55.23.11, 55.23.12, 55.23.13 és az SZJ 55.23.15 besorolási szám alá tartozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. február 3.
Kapcsolódó címkék: