Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Állatgyógyászati oltóanyag és oltás áfája

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2006. szeptember 26. (Költségvetési Levelek 68. szám, 1494. kérdés)

Olvasói kérdés A marhalevél kiállításával kapcsolatos tevékenység a Költségvetési Levelek 41. számában az 1000. kérdésre adott válasz szerint közhatalmi tevékenységnek minősül, és mint ilyen, nem tartozik az Áfa-tv. hatálya alá. Munkám során azonban a marhalevél kiállítása kapcsán merült fel az a kérdés, hogy beletartozik-e a közhatalmi tevékenységbe az állatok veszettség elleni oltásának a díja, illetőleg maga az oltóanyag díja, azaz esetlegesen ez a tevékenység sem minősül áfakötelesnek?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]alapján a rendelet hatálya az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 45. §-ának 3. pontjában, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomások, az állomás vezetője által állat-egészségügyi feladat elvégzésére feljogosított állatorvos, valamint az Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmány-ellenőrző Intézet által a jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, valamint a természetes személyek kérelmére végzett hatósági ellenőrzésekre terjed ki. A veszettség ellen beoltott állatok kötelező védőoltása igazolásának és nyilvántartásba vételének díja a 46/1999. (V.19.) FVM rendelet 1. sz. melléklet 5. g) pontjában megállapított államigazgatási díj. E díj nem tartalmazza sem az oltóanyag díját, sem a munkadíjat. Következésképpen a rendelet szerint csak a védőoltás igazolása és a járványügyi nyilvántartásba vétele minősül közhatalmi tevékenységnek. Az Áfa-tv. 1. sz. mellékletének 28. és 68. pontjai alapján továbbra is 15 százalékos mértékű áfafizetési kötelezettség terheli a[…]

Figyelmébe ajánljuk

Hogyan kell az arányosításnál figyelembe venni a következő tevékenységekhez (feladatokhoz) kapcsolódó beszerzések áfáját? 1. Intézményfinanszírozás és saját adóköteles tevékenység finanszírozása 2. Ellenértéknek minősülő támogatás és intézményfinanszírozás...

Tovább a teljes cikkhez

Egy gazdasági társaság (kft.) PPP konstrukció keretében felépített, saját tulajdonát képező - sportcsarnok megjelölésű - ingatlanát értékesíteni kívánja önkormányzatunknak. Az ingatlan első rendeltetésszerű használatbavétele több mint két éve megtörtént. A kft. az...

Tovább a teljes cikkhez

Intézményünk pénzmaradványból gépvásárlást eszközölt 2004-ben. Az áfa bevallásánál az arányosításba bevonva vettük figyelembe, mivel a pénzmaradvány saját bevételi megtakarításunkból képződött. Intézményünk bevételének 70%-a saját bevétel, 30%-a...

Tovább a teljes cikkhez

A művelődési központ önkormányzati támogatásból és saját bevételekből tartja fenn magát. Az önkormányzat által adott támogatás sajnos az üzemvitelre sem elég (fűtés, világítás stb.). A támogatásból személyi juttatásokra és azok járulékaira futja. A művelődési...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére