Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Rendezvények vendéglátási költségeinek elszámolása

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2009. május 19. (Költségvetési Levelek 113. szám, 2364. kérdés)

Kérdés: Intézményünknél 2 fő részt vett egy rendezvényen (továbbképzésen). A számlában az alábbiak szerepelnek: - felnőttoktatás, - vendéglátás. Hogyan kell könyvelni? A felnőttoktatást egyéb dologi kiadásokra? A vendéglátást belföldi kiküldetésre és egyéb adóköteles természetbeni juttatásként személyenként (étkezési számla alapján) kell jelenteni a MÁK-nak?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]kérdésben tájékoztattuk olvasóinkat arról, hogyan számolhatja el a költségvetési szerv a munkatársak szakmai továbbképzésével kapcsolatosan felmerült kiadásait. A továbbképzésről kiállított számla tartalmára, illetve az adókötelezettségre vonatkozóan adott válasz mind általánosságban, mind a konkrét kérdést illetően félrevezető volt, ezért azt pontosítjuk, illetve kiegészítjük. A képzés keretében nyújtott járulékos szolgáltatások (étkezés, szabadidőprogram) jellemzően adóköteles természetbeni juttatásnak minősülnek. Ha a járulékos szolgáltatás értékét az oktatás szervezője nem hárítja át a szolgáltatás igénybevevőjére (ha a számla ezt a költséget nem tartalmazza), akkor a képzésben részt vevőknek nyújtott vendéglátás (étel, ital) értékét a szervezőnek reprezentációként kell elszámolnia, és az erre vonatkozó általános szabályok szerint kell az adókötelezettségét megállapítania és teljesítenie. Ha az oktatás szervezője az étkezés (vagy más járulékos szolgáltatás) értékét a részvételi díjban (vagy azon felül) felszámítja, és a szolgáltatás igénybevevőivel megfizetteti, akkor a szolgáltatás tényleges juttatója az a munkáltató (kifizető), aki (amely) a képzésben való részvételt elrendelte. Ilyen esetben tehát a természetbeni juttatás címén keletkezett adókötelezettséget a továbbképzés költségeit viselő munkáltatónak (kifizetőnek) kell teljesítenie a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja-tv.) 69. § (1) bekezdésének f) pontja alapján. Az adókötelezettség teljesítéséhez az oktatásszervezőnek tájékoztatnia kell a megrendelőt, hogy a nyújtott szolgáltatásnak van-e adóköteles természetbeni juttatás része vagy sem. Így ha az oktatás szervezője kifizetteti a megrendelővel az étkezést (járulékos szolgáltatást), akkor az adózás rendjéről szóló törvény 35. § (1) bekezdése alapján[…]

Figyelmébe ajánljuk

Egészségügyi intézmény vagyunk, higiénés és környezetvédelmi tanácsadásra felkértünk egy bt.-t, aki intézményünknek nyújt segítséget. A kérdésünk az lenne, hogy ez a tevékenység besorolható-e a vásárolt közszolgáltatásokba?

Tovább a teljes cikkhez

Az építési beruházás bontási tevékenységének költségét milyen rovatra kell könyvelni (dologi kiadás vagy beruházás)? A bontási tevékenységgel kapcsolatosan van-e valamilyen speciális szabály, kapcsolódik-e a keletkezett törmelék elszállításának költsége és...

Tovább a teljes cikkhez

A községi önkormányzat képviselő-testülete rendeletében ingyenességet biztosított a víz-, a csatorna- és a szemétdíjak tekintetében a 70 éven felüliek részére. A szolgáltatótól megérkező számla 2 részletben érkezik, amelyből az egyik részlet a hivatal 5-ös...

Tovább a teljes cikkhez

Az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódón több ízben kötünk más szervekkel megállapodást egy-egy szolgáltatás igénybevételére. Hogyan kell értelmezni a számvitelben a megállapodás alapján igénybe vett szolgáltatást, ha azt számla alapján végzik? Átadott pénz...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére