Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

"40 éves kedvezményes jubileumi jutalomra" jogosultság

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2013. február 26. (Költségvetési Levelek 176. szám, 3368. kérdés)

Kérdés: 1973. 10. 08-tól van folyamatos munka­viszonyom mint közalkalmazott. 2011. 12. 31-ig megszerzett szolgálati időm 38 év 97 nap. Úgy értesültem, hogy a 40 éves jubileumi jutalom 1974. augusztus 1-jétől számolandó. Mikor mehetek el nyugdíjba, hogy megkapjam a 40 éves jubileumi jutalmat?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony fennállásának azon időtartama, amely alatt a közalkalmazott nem végzett munkát, a közalkalmazotti jogviszony szünetelt (pl. 30 napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság, GYES, GYED ideje);- a munkáltató egészének vagy egy részének átadása esetén az átvevő munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyt létesítő közalkalmazottnál az átadó munkáltatónál munkaviszonyban vagy közszolgálati jogviszonyban töltött idő.Általánosságban nem létezik olyan előírás, hogy a jubileumi jutalom 1974. augusztus 1-jétől számolandó, azonban konkrétan az Ön esetében - attól függően, hogy mikortól rendelkezik a jubileumi jutalomhoz figyelembe vehető, fentebb felsorolt jogviszonyokban eltöltött közalkalmazotti jogviszonyban töltött idővel - elképzelhető, hogy csak az említett időponttól számítható a jubileumi jutalomra jogosító idő. E szerint a 40 évet 2013-ban tölti ki.A "nők 40 éves nyugdíja" tekintetében jogosultsági időnek minősül a keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő, de ezen öregségi teljes nyugdíj nem állapítható meg, ha a keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő nem éri el a harminckét évet, olyan nő esetén pedig, akinek a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, a harminc évet.Az előző bekezdés szerinti harminckét év - ha a jogosult a saját háztartásában öt gyermeket nevelt - egy évvel, minden további gyermek esetén további egy-egy évvel, de összesen legfeljebb hét évvel csökken.A nyugellátás megállapításához szükséges jogosultsági idő tehát nem egyezik meg a szolgálati idővel, annál kevesebb is lehet.A jelenleg hatályos rendelkezések alapján a Kjt. 30. §-ának (4) bekezdése szerint a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. §-a (2a) bekezdésének a) pontjában foglalt feltételt legkésőbb a felmentési idő leteltekor teljesítő közalkalmazott kérelmezi, azaz ha a közalkalmazott legkésőbb ebben az[…]

Figyelmébe ajánljuk

Egy községi önkormányzat jegyzőjeként fordulok Önökhöz. Korábbi alkalmazottunk 2006. március 1-jétől áthelyezéssel került egy kistérségi társuláshoz családgondozóként. Volt alkalmazottunk most jelezte igényét egy korábbi (2005. május 16-ával esedékes) 2 havi jubileumi...

Tovább a teljes cikkhez

Egy dolgozónk 1978. június hónapban eredményes vizsgát tett a 3 éves egészségügyi szakiskolában, majd július 1-jével egy kórházban ápolóként munkába lépett. A szakiskolában eltöltött 3 év figyelembe vehető-e a jubileumi jutalom megállapításánál?

Tovább a teljes cikkhez

A 2010. április 6-ai Költségvetési Levelekben 2621. számon megtaláltam a korábban feltett kérdésemre a választ. Igen ám, de a hangsúly nálam az 1992. 09. 01-es dátum, ami 1992. július 1-je utánra esik. Igaz, hogy maga a munkaviszony július 1. előtt keletkezett, de a megszűnés,...

Tovább a teljes cikkhez

40 éves szolgálati idő alapján nyugdíjra jogosult közalkalmazott jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén jogosult-e - 37 év közalkalmazotti jogviszony alapján - a 40 éves jubileumi jutalomra?

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére