Pályázat számviteli elszámolása


Egy központi költségvetési szerv EU-s projektet hajt végre, melynek kb. 40%-a építés, 40%-a eszközbeszerzés, a többi szolgáltatás igénybevétele. A projekthez a következő tevékenységek, ki­adások kapcsolódnak: projektmenedzsment bére (külső; számla), projektadminisztrátor (belső; megbízási díj), közbeszerzési szakértő, nyilvánosság, könyvvizsgálat, műszaki ellenőr, kivitelező, eszközbeszerzés (100 E Ft alatti tételek), eszközbeszerzés (100 E Ft feletti tételek), tervező.
A kifizetések közül melyik könyvelendő az 5-ös számlaosztályba, melyik tételt kell a beruházásra könyvelni, majd aktiválni, van-e olyan tétel, amely közvetlenül a tárgyi eszközre könyvelhető?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2013. április 30-án (179. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3417

[…] számít.Amennyiben a tárgyi eszköz és a beruházás biztonságos működéséhez szükségesek, a tárgyi eszköz beszerzésével, beruházással egy időben vagy az üzembe helyezésig beszerzett tartozékok, alkatrészek szintén az aktiválandó összeg együttes összegébe tartoznak bele.Általános szabályként a százezer forint feletti tárgyieszköz-beszerzések számviteli elszámolása a nagy értékű tárgyi eszközök között történik, míg a százezer forint alatti értékű tárgyi eszközök a kis értékű tárgyi eszközök között. A számviteli politikában erről rendelkeznie kell a költségvetési szervnek, de lehetősége van arra is, hogy ettől az értéktől eltérjen, és a vagyon védelmének érdekében alacsonyabb értékhatárt állapítson meg a nagy értékű tárgyi eszköz és kis értékű tárgyi eszköz minősítése esetére. A kérdező költségvetési szervnek számviteli politikájában meg kell néznie, hogy milyen értékhatárt állapítottak meg, mert aszerint kell a tárgyi eszközök beszerzésének kiadásait minősíteni és könyvelni.A beruházás folyamatában, az aktiválást megelőzően felmerülő munkadíjak abban az esetben fogják a projekt részét képezni, ha azok a díjak szorosan kapcsolódnak a beruházáshoz. Abban az esetben, ha olyan megbízási díjról van szó, amikor más, külső partner tevékenységével összefüggésben történt az ügyvédi, megbízási és munkadíj kifizetése, nem közvetlenül kapcsolódik a pályázati projekthez, akkor nem számolható el a projekt részeként.Álláspontunk szerint a projektmenedzsment bére, ha számlás és közvetlenül kapcsolódik az építkezési projekthez, akkor ráaktiválandó az építkezésre. Viszont a projektadminisztrátor, aki a költségvetési szerv saját dolgozója, és a projektben vállalt feladataiért megbízási díjat kap, az ő megbízási díját - véleményünk szerint - az 5-ös számlaosztályban, a külső személyi juttatások között számolják el. Viszont akkor a kérdésben felsorolt kategóriák egyikének sem felel meg, és nem tudják a projektben a megadott jogcímeken elszámolni.A közbeszerzési hirdetési díj a beruházás részét képezi. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 47. §-ának (1) bekezdése alapján az eszközök bekerülési, beszerzési, előállítási értéke az eszköz megszerzésére, létesítésére, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig felmerült tételek együttes összege. Az (1) bekezdés szerinti bekerülési érték részét képezi a beruházástervezés, beruházás-előkészítés, a beruházáslebonyolítás, az új technológia elsajátításának díjai, közvetlen költségei. Az 51. § alapján az eszközök bekerülési, előállítási részét képezik azok a költségek, amelyek az eszközök (termék) elő­állítása, üzembe helyezése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, eredeti állagának helyreállítása során közvetlenül felmerültek, illetve az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak.A hirdetményi díjjal kapcsolatosan szintén az állapítható meg, hogy amennyiben az a beruházással szoros kapcsolatba hozható, akkor az 1-es számlaosztályban […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.