Szakfeladat


Hogyan történt az oktatási és nevelési intézmények működtetési kiadásainak szakfeladaton történő elszámolása 2013. december 31-ig, és hogyan történik 2014-ben?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2014. április 8-án (194. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3667

[…] felsős évfolyamok, sajátos nevelési igényű tanulók, napközis tanulók stb. szakfeladaton kellett a kiadásokat elszámolni. A szakfeladat szétbontásának elve belső szabályozás útján történt, vagy létszám, vagy légköbméter-százalék, vagy alapterület stb. százalékában.56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet 2. § (1) szerint:"A költségvetési szerv bevételeit és kiadásait, valamint a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap és a társadalombiztosítás pénzügyi alapja bevételeit és kiadásait a kezelő szerv azokon a szakfeladatokon számolja el, amelyek érdekében azok felmerültek.(2) A költségvetési szerv más költségvetési szervek részére végzett tevékenységeinek bevételeit, kiadásait az ellátott szerv azon a szakmai, az 1. § (4) bekezdése szerinti vagy vállalkozási tevékenység szerinti szakfeladatain kell elszámolni, amelyek érdekében felmerültek, függetlenül attól, hogy az adott szakfeladatok az elszámolást végző költségvetési szerv alapító okiratában szerepelnek-e.(3) A (2) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmaznia) az olyan önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek is, amelyet az irányító szerv önállóan működő költségvetési szerv egyes pénzügyi-gazdálkodási, illetve üzemeltetési feladatainak ellátására jelölt ki,b) a kifejezetten más szervek pénzügyi-gazdálkodási és üzemeltetési tevékenységei ellátására létrehozott költségvetési szerveknek a más szervek részére végzett tevékenységei tekintetében, ha költségvetésükben az ellátott költségvetési szervek működésére, üzemeltetésére szolgáló előirányzat került meghatározásra, valamintc) a támogatási és a befektetési célok szakfeladatai tekintetében."Az új, módosított NGM rendelet kérdéses szakfeladatának szövegében érdemi változás nincs, hanem az oktatási intézmények működési és oktatási tevékenységének szétválásával egyértelműsítésre került, hogy a működtetéssel kapcsolatos kiadások és bevételek elszámolása az adott szakmai szakfeladaton kerülnek elszámolásra. Erről még a 2013. VI. 29-ei módosítás elő­tti 3. számú melléklet szöveges része rendelkezett, amely hatályon kívül került, de a számokhoz került a szakfeladat beépítésre a szövegbe.Összegezve tehát az adott szakmai szakfeladaton kell a működtetéssel kapcsolatos kiadásokat elszámolni (pl. alsó tagozat, felső tagozat, napközi, SNI stb.), és a megfelelő szakfeladatokra történő átvezetés, rendezés visszamenőlegesen is szükséges, hogy az év végi beszámolójukban már a valós szakfeladaton jelenjenek meg a bevételek és kiadások.2014. január 2-ától a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet lépett hatályba, amely új elveket határozott meg a szakfeladattal kapcsolatban. A költségvetési szerveknek a pénzügyi számvitelben az Áht. 1. §-ának (2) bekezdése szerint ellátott közfeladatok, szakmai alaptevékenységek vagy azok valamely résztevékenysége költségeit és eredményszemléletű bevételeit […]
 
Kapcsolódó címkék:    
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.