Éven túli kötelezettségvállalás


Nemzetiségi önkormányzat vállalhat-e éven túli kötelezettséget (telefonvásárlás részletre 2 éves futamidőre), ha támogatásokból fedezi a működését, és saját bevétele nincs? Támogatásait költségvetési évre lebontva kapja. Amennyiben lehet a készüléket részletre vásárolni, hogyan szerepeltetjük a könyveinkben, mikor kerül bevételezésre az eszköz? A készülék teljes értékét az idei évi szabad előirányzat nem fedezi.


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2022. december 20-án (333. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5908

[…] kötelezettségvállalásra a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a kötelezettséget vállalónak a tervezésekor biztosítania kell.Amennyiben a támogatások elfogadják a telefonvásárlás elszámolását, a fentiek szerint van lehetőség kötelezettségvállalásra.Részletfizetéssel történő vásárlás esetén is a készülék teljes vételárát számlázza az eladó. A könyvelés a 38/2013. (XI. 19.) NGM rendelet 1. melléklet II. Immateriális javak beszerzésével, előállításával, beruházásokkal kapcsolatos elszámolások fejezet A) Vásárlás elszámolása pontja alapján történik, azzal, hogy a kötelezettséget meg kell bontani a fizetési ütemezés alapján költségvetési évben esedékes és költségvetési évet követően esedékes részre. A részletek pénzügyi rendezésekor a pénzügyi számvitelben a kötelezettség csökkentését, illetve a költségvetési számvitelben a teljesítést kell elszámolni.Az eszköz nyilvántartásba vételét, üzembe helyezését a pénzügyi rendezés nem befolyásolja. Azt a kapott számla alapján könyvelni kell a befejezetlen beruházások számlára, és a használatbavételkor aktiválni kell.Az Áhsz. 15. §-ának (1) bekezdése alapján az Szt. 47. §-ának (9) bekezdése szerint a bekerülési (beszerzési) érték részét képező tételeket a felmerüléskor, a gazdasági esemény megtörténtekor (legkésőbb az üzembe helyezéskor) kell számításba venni a számlázott, a kivetett összegben. Amennyiben a felmerülésig, a gazdasági esemény megtörténtéig (üzembe helyezésig, készletre vételig) a számla, a megfelelő bizonylat nem érkezett meg, a fizetendő összeget az illetékes hatóság nem állapította meg, akkor […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.