Jegyzőre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok


A jegyző lehet-e 100%-os önkormányzati tulajdonú kft. ügyvezetője, megbízási jogviszony keretében elláthatja-e a feladatot? Ha igen, akkor a megbízási díj mértékére van-e valamilyen korlátozás?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2023. április 25-én (338. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5998

[…] pártatlan, befolyástól mentes tevékenységét veszélyeztetné.A munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli engedélyével a köztisztviselő olyan jogviszonyt is létesíthet, amely egyébként összeférhetetlenségi tilalom alá esne. A munkáltatói jogkör gyakorlója ez esetben mérlegeli az egyéb munkavégzés lehetőségét, annak összeegyeztethetőségét a köztisztviselő feladatkörével, s mindezeket a törvényi szabályokkal összevetve hozza meg döntését. A jegyző esetében a munkáltatói jogkör gyakorlója a polgármester, aki az önkormányzati testület vezetője. A testület dönt az önkormányzati gazdasági társaság létrehozásáról, ügyvezetőjének kinevezéséről. A Mötv. a képviselő-testület bizonyos jogköreit a jegyzőre ruházhatja át.A Ptk., a takarékos törvény, a Kttv. és az Ötv. sem tiltja kifejezetten azt, hogy a jegyző 100%-os önkormányzatú tulajdonú kft. ügyvezetője legyen, ugyanakkor figyelembe kell venni az összeférhetetlenségi szabályok alapvető alkotmányos, gazdasági és etikai célkitűzéseit.A törvényekben szabályozott összeférhetetlenségi szabályok céljai többek között:– a közfunkciót betöltő személy anyagi, szervezeti, hatalmi függetlenségének biztosítása;– a hatáskörök és hatalmi pozíciók koncentrálásának megakadályozása, a hatalmi ágak elválasztásának garantálása;– a gazdasági és a politikai pozíciók összefonódásának megakadályozása;– a nemkívánatos érdekérvényesítés és befolyásolás megakadályozása.A jegyző önkormányzati gazdasági társaság ügyvezetőjének történő kinevezése hatásköri összeférhetetlenséget […]
 
Kapcsolódó címkék:    
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.