Magánszemély adózása Amerikában


Költségvetési szervünk dolgozójának gyermeke, aki magyar adóügyi illetőségű magánszemély, 2023. december 31-ét követően az Amerikai Egyesült Államokban dolgozik munkaszerződés alapján, az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett társaság részére. Ezen foglalkoztatási helyzettel összefüggésben kell-e szociális hozzájárulási adót fizetni a megváltozott jogszabályi környezetre tekintettel?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2024. február 13-án (351. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 6202

[…] jövedelem is, amely az egyezmény értelmében kizárólag az Amerikai Egyesült Államokban adóztatható. Az ilyen jövedelmet Magyarország mentesíti a személyi jövedelemadó alól, vagyis az nem képezi az (összevont) adóalap részét.2023. december 31-ét követően az említett jövedelem (munkaviszonyból származó jövedelem) magyarországi adójogi kezelése megváltozik. A változás azzal jár, hogy a jövedelem az Amerikai Egyesült Államokban és Magyarországon is megadóztatható. Természetesen az Amerikai Egyesült Államokban megfizetett adó 90 százaléka csökkenti a magyar adófizetési kötelezettséget. E jövedelem kettős adóztatást kizáró egyezmény hiányában külföldön is adózott jövedelemnek minősül, amely az összevont adóalap részét képezi.A Szocho-tv. 1. §-ának (1) bekezdése alapján szociá-lis-hozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség áll fenn az Szja-tv. szerint összevont adóalapba tartozó, az adó (adóelőleg)-alap számításnál figyelembe vett jövedelem után. Önmagában ezen szabály alapján a magánszemélyek által megszerzett (és Magyarországon is adóztatható) jövedelmet szociális hozzájárulási adó terhelné.Ugyanakkor a Szocho-tv. 5. §-a részletezi a szociális-hozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség alóli mentesülés eseteit. A Szocho-tv. 5. §-a (2) bekezdésének g) pontja alapján nem esik az 1. § (1)-(3) bekezdés szerinti adófizetési kötelezettség alá - e tevékenysége, jogállása alapján szerzett jövedelme tekintetében - az olyan személynek juttatott bevétel (egyebek mellett), akire a Tbj-tv. 3. §-a szerint a biztosítási kötelezettség nem terjed ki.A Tbj-tv. 3. §-a alapján: "E törvény rendelkezéseita) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.