Adatszolgáltatás költségvetési szerv tartozásállományáról


A költségvetési rendeletünkben évek óta szerepel a következő rendelkezés: "A költségvetési szerv vezetője e rendelet 16. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni." Az idei évi rendelet összeállításakor meg szerettünk volna bizonyosodni arról, hogy ezt a rendelkezést egy magasabb rendű jogszabály írja elő, és nem mi magunk állítottuk fel ezt a szabályt. Azonban nem találunk erre vonatkozóan egy jogszabályban sem ilyen előírást. Átnéztük nagyon sok önkormányzat költségvetési rendeletét, és majdnem mindegyikben szerepel ilyen rendelkezés. Kérjük az Önök szakértőinek segítségét abban, hogy melyik jogszabály ír elő ilyen kötelezettséget!


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2024. május 14-én (355. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 6286

[…] adatszolgáltatásokat teljesítenek.Az Ávr. 5. sz. mellékletének 4. pontja szerint az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv a költségvetési szerv tartozásállományára vonatkozó adatokról havonta a tárgyhó utolsó napi állapotának megfelelően, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig adatot szolgáltat. Az adatszolgáltatást központi költségvetési szervek a MÁK e-adatszolgáltatási rendszerén keresztül teljesítik.Az Áht. 71. §-ának (1) bekezdése szerint, ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.