Dolgozónak juttatott lakásbérleti díj térítése

Kérdés: Társaságunk pár dolgozójának havi rendszerességgel fizettük a szállás (bérelt lakás) költségét. Mivel ez nem fért bele a hivatali, üzleti utazás fogalmába, ezért a juttatás értéke után egyes meghatározott juttatásként történt az adóteher megfizetése, és nem bérjövedelemként lett kezelve. Kiváltja-e a meg nem fizetett egyéni járulékot, ha még a juttatás bruttósított értéke után is megfizetnénk az adókat az egyes meghatározott juttatás szabályai szerint? Ezáltal a magánszemélyek M-es lapjai nem változnának, viszont így összességében több adót fizetünk, mintha bérként számfejtettük volna.
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 70. §-ában felsorolt, nevesített juttatások minősülnek egyes meghatározott juttatásnak, a 71. § (1) bekezdése szerint béren kívüli juttatás a Széchenyi Pihenő Kártyára a munkavállalónak utalt pénzösszeg, adómentesek az Szja-tv. 1. sz. mellékletében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 19.

Önkormányzati támogatások adózása

Kérdés: Önkormányzatunk rendeletet alkotott a fenntartásában működő intézményekben és az önkormányzat egészségügyi feladatát ellátó egészségügyi szolgáltatóknál dolgozók számára biztosított juttatásokról. A rendelet célja, hogy különböző juttatásokat nyújtva, az alkalmazottak és a foglalkoztatottak munkában maradását és új munkaerő munkába állását segítse a bizonyos szakmákban fennálló nehéz munkaerőhelyzet megoldása érdekében. A rendeletben szabályozott feltételek teljesülése esetén – szociális rászorultság vizsgálata nélkül – pályázat útján nyújt:
- munkáltatói ösztöndíjat főiskolai, egyetemi hallgatók részére, szerződés keretében,
- lakhatási támogatást, lakásbérleti díj megfizetéséhez a foglalkoztatottak részére,
- lakhatásilehetőség-támogatást, bérelhető lakás formájában, a lakásbérleti díj szociális alapon, költségelven vagy piaci alapon történő megállapítása mellett,
- rekreációs támogatást, amelynek keretében ingyenes sportszolgáltatást biztosít az önkormányzat tulajdonában lévő, azonban az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő cégének vagyonkezelésébe adott sportlétesítményben, uszodabérlet formájában az intézmények, egészségügyi szolgáltató foglalkoztatók részére (nem a dolgozó nevére szóló bérlet!!), mellyel a dolgozók az uszodát ingyenesen igénybe vehetik, használhatják,
- munkavégzést segítő eszközök beszerzésére támogatást, amely informatikai eszközök vásárlására fordítható.
A fentiekben ismertetett önkormányzati rendelet szerinti feltételekkel, pályázat alapján nyújtott támogatások adókötelesnek minősülnek-e, ha igen, milyen adó- és járulékfizetési kötelezettség keletkezik a kifizető és a juttatást igénybe vevő részéről?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben szereplő juttatások tekintetében egyenként kell megvizsgálni az adó- és járulékfizetési kötelezettséget, figyelemmel arra is, hogy ki a juttató (önkormányzat vagy valamely intézmény vagy munkáltató), és pontosan milyen feltételei vannak az egyes juttatásoknak,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Költségtérítés hétvégi hazautazásra

Kérdés: A Költségvetési Levelek 290. számban megjelent 5171. számú, "Költségtérítés hétvégi hazautazásra" című kérdés kapcsán szeretnék további információt kapni arra vonatkozóan, hogy konkrétan mely bírósági határozatok és kúriai állásfoglalás írja le az életvitelszerű ottlakás fogalmát, feltételeit?
Részlet a válaszából: […] A hétvégi hazautazás elszámolása kapcsán elsősorban a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet előírásait kell figyelembe venni. A rendelet 2. §-ának d) pontja szerint lakóhely annak a lakásnak a címe, amelyben a munkavállaló él, illetve amelyben életvitelszerűen lakik.Az e) pont...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 2.

Külföldi dolgozónak bérelt lakás utáni adóterhek

Kérdés: Két külföldi állampolgárt alkalmazunk főállásban. Az itteni munkavégzésük idejére lakást béreltünk nekik. A bérleti díjról szóló számlát költségként számoljuk el. Kell-e adót fizetünk ez után?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 8.6. f) pontja határozza meg a szolgálati lakás fogalmát. E szerint szolgálati lakásban, munkásszálláson történő elhelyezés; e rendelkezés alkalmazásában munkásszállás a kifizető tulajdonát képező vagy általa bérelt olyan szálláshely,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.

Magánszemélytől bérelt lakás adózása

Kérdés: Intézményünk magánszemélytől bérel lakást. Le kell-e vonni a magánszemélytől az adóelőleget, és ha igen, azt hogyan kell megállapítani?
Részlet a válaszából: […] Az ingatlan-bérbeadásból származó bevétel a magánszemély önálló tevékenységből származó bevétele, amellyel szemben költségelszámolásnak van helye. A magánszemély nyilatkozata alapján az adóelőlegnél a bevétel 50%-a számolható el költségként, kivéve, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 18.

Külföldön bérelt lakás bérletidíj-teljesítési árfolyama

Kérdés: Egy költségvetési szerv (mint: bérbevevő) Németországban magánszemélytől bérel ösztöndíjasai részére lakást. A bérleti díjat a szerződésre hivatkozva előre, minden hónap 3-áig kell megfizetniük. A bérbevevő szerződés és egy belső bizonylat alapján utalja az összeget általában megelőző hónap végével, hogy időben megérkezzen. A német magánszemély nem állít ki sem számlát, sem számlát helyettesítő iratot.
1. Milyen napi árfolyamon kell a számviteli törvény szerint a belső bizonylatot kiállítani?
2. Milyen lehetőségei vannak a bérbevevőnek, ha esetleg több időpont is számításba jöhet?
3. Milyen napi árfolyamon kell a szerződést az előzetes "kötváll." nyilvántartásba venni?
Részlet a válaszából: […] A magyar előírások szerint nem kötelezett a bérbe adó magánszemély számla kiállítására, feltehetően a német szabályok is hasonlóak, azonban a bérbevevő megkövetelheti a számlát, ebben az esetben a magánszemélynek adószámot kell kiváltani. Ha számlát nem állít ki a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 26.

Kiküldetésekhez kapcsolódó juttatások adókötelezettsége

Kérdés: Külföldi oktatási intézmény Magyarországra küldte az alkalmazottját azért, hogy a magyarországi "testvér" intézményben szakmai segítséget nyújtson a belföldi munkatársak munkavégzéséhez. A külföldi munkavállalónak a magyar intézmény lakást bérel, és viseli annak minden költségét. Milyen adókötelezettség terheli ezt a juttatást? Ez a kérdés a magyar munkavállalók külföldi kiküldetése esetén is felmerül.
Részlet a válaszából: […] A külföldi intézmény magyarországi munkavégzésre kiküldöttdolgozója részére biztosított lakhatás miatt Magyarországon sem amunkavállalónak, sem a munkáltatónak nem keletkezik adófizetési kötelezettsége.A magánszemély ugyanis ebben az esetben kiküldetést teljesít,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 2.

Munkavállaló részére bérelt lakás adókötelezettsége

Kérdés: A munkavállaló a munkáltató székhelyén kívül végzi a tevékenységét, ezért a nagy távolságra tekintettel a munkáltatója lakást bérel a részére, ahol viseli a lakás teljes rezsiköltségét is. A lakásban csak a munkavállaló lakik, a családja nem költözött oda. Keletkezik-e személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség az ilyen munkásszállás biztosítása alapján?
Részlet a válaszából: […] A munkáltatónál a munkavállaló részére bérelt lakástekintetében adókötelezettség keletkezhet. A kérdés ugyanis nem kiküldetés esetérevonatkozik, hanem a magánszemély lakóhelye és munkahelye közötti távolság miattszükségessé vált munkahelyhez közeli lakhatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 2.

Külföldi kiküldetés és külszolgálat adózási szabályai

Kérdés: Nem egyértelmű számunkra, hogy az Szja-tv. alkalmazásában a külföldi kiküldetésre és a külszolgálatra ugyanazon szabályokat kell-e alkalmaznunk, vagy ez a két fogalom eltérő. Kérdésünk az, hogy az igazolás nélkül elszámolható költségekre, valamint a külföldön történő tartózkodás tartamának számítására mely szabályokat kell alkalmaznunk.
Részlet a válaszából: […] Hivatali, üzleti utazásnak kizárólag az olyan utazás minősül, amely a magánszemély jövedelmének megszerzése érdekében, a kifizető tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges. A munkáltató által elrendelt, a munkaszerződésben rögzített...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. szeptember 21.

Külföldi lakásbérlet költségeinek kezelése

Kérdés: Külföldön munkát végző dolgozóinknak lakást bérlünk. Hogyan kell kezelni a rezsit és a garázsbérleti díjat?
Részlet a válaszából: […] A hivatali, üzleti utazással összefüggésben felmerült "szállás díja" bérelt lakás esetében a lakásbérleti díjon kívül a magánszemély ott tartózkodásával szokásszerűen, szükségszerűen összefüggő költségeket (így a szokásszerű életvitelhez kapcsolódó rezsit) is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. január 28.