Brexitet követően felmerült kérdések

Kérdés: 2020 októberében egy Egyesült Királyságban nyilvántartásba vett adóalany terméket értékesített egy magyar adóalany részére. 2020 októberében megtörtént a termékek leszállítása, és számla is kiállításra került. A magyar adóalany Közösségen belüli termékbeszerzést a 2020. október havi áfabevallásában szerepeltette, és közösségi összesítő nyilatkozatában (A60-as bevallás) is jelentette. Ugyanakkor 2021-ben a termékek egy részével kapcsolatban minőségi kifogás merült fel. Ha a minőségi kifogással érintett termékeket 2021-ben visszaszállítják Magyarországról az Egyesült Királyságba, akkor a magyar adóalanynak a korrekciót hogyan kell szerepeltetni az áfabevallásban és az összesítő nyilatkozatban?
Részlet a válaszából: […] ...hivatkozott rendelkezése értelmében, ha az Egyesült Királyságban nyilvántartásba vett adóalany által magyar adóalanyok részére a Brexitet megelőzően, azaz 2021. január 1-je előtt teljesített Közösségen belüli termékértékesítés elszámolásában 2020....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Brexittel kapcsolatos kérdések I.

Kérdés: 2021-ben milyen változásra kell számítani a Brexithez kapcsolódóan az Egyesült Királyságban letelepedett adózók által Magyarországon megfizetett áfa visszatéríttetése kapcsán, ideértve az áfa-visszatéríttetéshez szükséges csatolmányokat is? A 2020. évre vonatkozóan még vissza lehet igényelni (téríttetni) az áfát? A Brexitet követően szükséges lesz az Egyesült Királyságban letelepedett adózók számára a viszonossági megállapodás? Ha igen, az mikor lép életbe?
Részlet a válaszából: […] A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia Közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás megkötéséről szóló 2020/135 tanácsi határozat (kilépési megállapodás) 51. cikke tárgyalja a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.
Kapcsolódó címkék:    

Brexittel kapcsolatos kérdések II.

Kérdés: A Brexitet követően, az egyesült királyságbeli adózók - amelyek között csoportos adóalanyok is vannak - képviseletében benyújtott adó-visszatéríttetési kérelmek kapcsán kérdésként merült fel, hogy az adó-visszatéríttetési kérelmet a csoportos adóalany tekintetében, vagy elkülönítetten, a csoportos adóalany tagok tekintetében kell benyújtani.
Részlet a válaszából: […] Annak megítélése, hogy az Egyesült Királyságban letelepedett csoportos adóalany tagok esetében a visszatérítési kérelmet a csoport vagy a csoport tagja nevében kell benyújtani, azaz a csoportos adóalany vagy annak tagja minősül visszatérítésre jogosult adóalanynak, a vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.
Kapcsolódó címkék:    

Brexittel kapcsolatos kérdések III.

Kérdés: A Brexitet követően a Közösség területén kívül letelepedett társaság külföldi ügyfelei adóügyeiben képviselőként eljárhat a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál?
Részlet a válaszából: […] Az Air. határozza meg általánosságban az adóhatóság előtti eljárásra vonatkozó képviseleti szabályokat. Ezek alapján megállapítható, hogy a külföldi szervezet - az alább jelzett korlátozással - eljárhat a NAV mint adóhatóság előtti ügyekben.Ezzel összefüggésben emeli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Brexittel kapcsolatos kérdések IV.

Kérdés: Észak-Írországban letelepedett társaságok esetében a termékek után felszámított áfa a Brexitet megelőzően hatályos szabályok szerint igényelhető vissza. Hogyan kell eljárni a szolgáltatások után felszámított áfa visszaigénylése kapcsán?
Részlet a válaszából: […] Az Észak-Írországban letelepedett adóalanyok az EU-ban letelepedett adóalanyokra vonatkozó szabályok szerint kérhetik az EU valamely tagállamában, a termékbeszerzés során rájuk áthárított áfa visszatéríttetését, hasonlóan az EU-s szabályok szerint kérhetik az EU...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.
Kapcsolódó címkék:    

Pénzügyi képviselő brit cégek esetén a brexit után

Kérdés: Az egyesült királyságbeli vállalkozásoknak tényleg kötelező-e pénzügyi képviselőt megbízniuk a brexitet követően, amennyiben Magyarországon kívánnak gazdasági tevékenységet folytatni? Ha igen, ez a kötelezettség azokra az egyesült királyságbeli cégekre is vonatkozik, amelyek 2021. január 1-jét megelőzően jelentkeztek be adóalanyként Magyarországon, vagy csak azokra, amelyek 2021. január 1-jét követően regisztráltak az adóhatóságnál?
Részlet a válaszából: […] ...adóalanyokra, akik/amelyek a Közösség valamely tagállamában az áfaszabályok értelmében állandó telephellyel rendelkeznek, és azt a brexitet követően sem szüntetik meg, tekintve, hogy ebben az esetben nem minősülnek harmadik államban letelepedettnek. Ezen adóalanyoknak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.
Kapcsolódó címkék: