Tankönyv-értékesítés


A tankönyvkiadók iskolánként 1 számlát bocsátanak ki a megrendelt összes tankönyvről. Hogyan lehet ebben az esetben a tankönyvtámogatás 25 százalékából a tartós könyvekre fordított összeget elszámolni? Ezek a tartós tankönyvek az iskola könyvtári állományába kerülnek, az iskola fizeti ki. Meg lehet-e a számlát bontani? (Egy részét az iskola fizeti, egy részét a szülő.)


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2003. december 9-én (21. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 563

[…] számlakibocsátónak az egyes tankönyveket, könyveket, amelynek további sorsára a könyvtári bevételezésből, illetve a továbbértékesítési számlákból lehet következtetni. (Az iskolának a szülőknek továbbértékesített könyvekről számlát vagy nyugtát kell kibocsátania.) Az Áfa-tv. 38. § (1) bekezdése szerint az adólevonásra jogosító és adólevonásra nem jogosító tevékenységhez kapcsolódó tételesen elkülöníthető beszerzéseket elkülönítve kell kezelni. Csak a tételesen el nem különíthető beszerzések esetén lehet alkalmazni a (2) bekezdésben ismertetett arányosítás szabályait. A továbbértékesített tankönyvek esetében adólevonási jogát az iskola (amennyiben volt előzetesen felszámított adója, mert voltak nem 0 százalékos adómértékű könyvek is a beszerzett könyvek között) egyéb feltételek fennállása esetén érvényesítheti. A könyvtárba kerülő könyvek esetében azonban nem vonhatja le az előzetesen felszámított […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.