Képviselők tiszteletdíja


A Pök-tv. 15. §-a lakosságszámhoz kötött szorzószámokkal rendelkezik az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról. Mi az a minimális összeg, amit a képviselő-testület megállapíthat? Vagyis minimális összegnek kell-e tekinteni a jelenlegi 33 000 forintos köztisztviselői illetményalapot, aminél kevesebbet nem állapíthat meg a képviselő-testület, ha a képviselő ezt nem kéri írásban?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2004. április 6-án (26. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 673

[…] - és a hivatkozott bekezdésben meghatározott - lakosságszámhoz igazodó - szorzószám szorzatát. Először ki kell térnünk az illetményalap mértékének a kérdésére. A Ktv. tételesen meghatározza a hatálya alá tartozó közigazgatási szervek részére a mindenkor hatályos illetményalapot oly módon, hogy hivatkozik az állami költségvetésről szóló törvény tárgyévi rendelkezésére. Az illetményalap aktuális mértékét ugyanis nem a Ktv. tartalmazza, arról az állami költségvetési törvény rendelkezik. Ezen szabály hatálybalépésekor azonban számos önkormányzatban jóval magasabb illetményalapot állapított meg a helyi képviselő-testület, mint az a többi közigazgatási szerv vonatkozásában történt, mivel lehetőség volt az illetményalap felfelé történő eltérítésére. Ezt a lehetőséget a Ktv. 2001. július 1-jei módosítása kezdte szűkíteni, és a jelenleg hatályos szabályozás szerint is, mindaddig a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megállapított illetményalapot kell alkalmazni, amíg az államigazgatásban érvényes illetményalap azt el nem éri. Ily módon még mindig lehetséges, hogy valamely önkormányzatban nem a 33 000 forint és a hivatkozott Pök-tv. 15. § (1) bekezdésben meghatározott szorzószám szorzata jelenti a tiszteletdíj felső határát, hanem egy annál magasabb összeg. Ugyanakkor jelen esetben az a kérdés, hogy mi lenne a megállapítható tiszteletdíj alsó határa. A Pök-tv. rendelkezése szerint tiszteletdíj állapítható meg, melynek mértéke nem haladhatja meg a törvény által megállapított felső határt. E két rendelkezés együttes értelmezéséből az a következtetés […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.