Óvodavezető illetménye


Településünkön 2 csoportos önkormányzati fenntartású óvoda működik 48 fővel, az óvodavezető függetlenített. Óvodapedagógus-hiány miatt a vezető foglalkozik az egyik csoporttal. Kötelező heti óraszáma 12 óra, melyet a csoportban tölthet, viszont a jelenlegi helyzetben sokkal többet van a csoporttal.
1. Szabályos-e ez az eljárás?
2. Jár-e neki túlóra vagy helyettesítési díj?
3. Ha igen, mi alapján kell kiszámolni?
Figyelembe kell-e venni a köznevelési törvény szerinti 4.33-as szorzót, és a heti 12 órával beszorozni, hogy megkapjuk az osztószámot, amivel az alapilletményét osztva megállapítható az órabér, vagy az óvodapedagógusra irányadó heti 32 kötelező óraszámot kell figyelembe venni, mert mint óvónő helyettesít, és nem mint vezető?
4. Jár-e neki ezért pluszjuttatás?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2022. május 17-én (323. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5730

[…] óvodapedagógus számára.A nevelési-oktatási intézmény vezetője munkaideje felhasználását és beosztását, az 5. mellékletben foglalt tanórák, foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül, maga jogosult meghatározni.Az nem egyértelmű a jogszabály alapján, hogy a vezetőre is alkalmazandó-e a kötött munkaidőn felüli eseti helyettesítés elrendelése, de mivel az intézményvezetőnek is vannak neveléssel-oktatással lekötött órái, feltételezhetően ez a szabály rájuk is alkalmazandó.A végrehajtási rendelet további szabályokat határoz meg, melyek szerint a neveléssel-oktatással lekötött munkaidejét meghaladóan a pedagógusnak további tanórai és egyéb foglalkozás megtartása (feltehetően ezalatt kifejezetten érteni kell az eseti helyettesítést is) akkor rendelhető el, haa) a munkakör nincs betöltve, a pályázati eljárás idejére,b) a munkakör nincs betöltve, és az álláshelyre kiírt nyilvános pályázat sikertelen volt, feltéve, hogy a munkaközvetítési eljárás sikertelen maradt, és a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerében sem áll rendelkezésre megfelelő szakember, vagyc) a betöltött munkakör feladatainak ellátása betegség, baleset vagy egyéb ok miatt váratlanul lehetetlenné vált.Az ebben a körben egy pedagógusnak elrendelhető tanórai és egyéb foglalkozások száma egy tanítási napon a 2, egy tanítási héten a 6 órát nem haladhatja meg. Azt is kimondja a jogszabály, hogy óvodapedagógus esetében a kötött munkaidő felső határa felett eseti helyettesítés egy nevelési éven belül legfeljebb 30 napra rendelhető el.A kérdésben említett óradíjat a jogszabály erre az esetkörre állapítja meg. Mindazonáltal - véleményünk szerint - abban az esetben, ha az eseti helyettesítést nem rendelik el legalább 96 órával előbb, az Mt. szabályai alapján már rendkívüli munkavégzésről beszélhetünk (a beosztás szerinti napi munkaidőt meghaladó rendkívüli munkavégzés pótléka 50%), még akkor is, ha az beleférne az Nkt. és végrehajtási rendelete szerinti órakeretbe (kötött munkaidőn felüli napi 2, heti 6 óra, évi 30 nap).Amennyiben nem beszélhetünk eseti helyettesítésről, mert annak fenti feltételei nem állnak fenn, megítélésünk szerint a helyettesítés előre tudottan, tehát beosztás alapján történik, azaz nem eseti jelleggel és nem is hirtelen. A jogszabályi rendelkezések alapján ez alapvetően nem egy szabályos helyzet, ezért arról a köznevelési jogszabályok nem is rendelkeznek. Kérdéses ebben az esetben, úgy tekintjük-e, hogy a pedagógusnak- le kell dolgoznia a kötött munkaidőt, továbbá- a jogszabály szerint a kötött munkaidő felett elrendelhető órákat, és- a fennmaradó óraszám pedig szintén teljesített munkaidőnek tekinthető, mivel jellemző, kapcsolódó feladatokat kell azalatt is ellátnia (pl. otthoni dolgozatjavítás), még akkor is, ha annak tartalmát, a feladatvégzés […]
 
Kapcsolódó címkék:    
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.