Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Beruházási terület értékesítése

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2011. május 17. (Költségvetési Levelek 147. szám, 2908. kérdés)

Kérdés: Önkormányzat a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett "beruházási területet" kíván értékesíteni. Kérdés: a beruházási terület adójogi megítélés szempontjából beépítetlen ingatlannak, vagy építési teleknek minősül az Áfa-tv. vonatkozó rendelkezései alapján?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]elhelyezésére szolgál. Amennyiben egy adott ingatlan az Étv. hivatkozott rendelkezése által meghatározott követelményeknek megfelel, akkor az ingatlan-nyilvántartásban szereplő megnevezésétől függetlenül építésügyi szempontból építési teleknek minősül. Amennyiben valamely területet építési telekké nyilvánítottak, úgy azt építésügyi szempontból akkor is építési teleknek kell tekinteni, ha felépítményt építenek rá, vagyis e minősége építésügyi szempontból független attól, hogy beépített vagy beépítetlen területről van szó. Az Áfa-tv. 259. §-ának 7. pontja értelmében azonban kizárólag azok az ingatlanok tekinthetők építési teleknek, melyek amellett, hogy megfelelnek az Étv. 2. § 6., illetve 7. pontjában meghatározott feltételeknek, nem minősülnek beépített ingatlannak. Amennyiben tehát a kérdésben foglalt "beruházási terület" a fenti rendelkezések alapján az Áfa-tv. értelmében építési teleknek minősül, így ennek értékesítése esetén az értékesítő áfa adóalanyt adókötelezettség terheli, az Áfa-tv. 86. § (1) bekezdésének k) pontjában meghatározott kivételes szabály értelmében. (Vagyis az értékesítés nem az adómentes, hanem a kötelezően adóköteles körbe tartozik.) Amennyiben viszont a kérdéses beépítetlen ingatlan nem építési telek, annak értékesítése - ugyancsak az Áfa-tv. 86. § (1) bekezdés k) pontja alapján - adómentes, feltéve hogy az adóalany az Áfa-tv. 88. §-a szerinti adókötelessé tétel lehetőségével nem élt. Azonban az értékesítő adóalanyt (önkormányzat) az Áfa-tv. 86. § (1) bekezdés k) pontja szerint adómentes ingatlan értékesítése tekintetében megilleti az adófizetési kötelezettség választásának a joga. Az Áfa-tv. 88. § (1) bekezdés a) pontjának rendelkezése értelmében a főszabálytól eltérően a belföldön nyilvántartásba vett adóalany az állami adóhatóságnak tett előzetes bejelentése alapján dönthet úgy is, hogy az Áfa-tv. 86. § (1) bekezdésének j) és k) pontjaiban említett termékértékesítést adókötelessé teszi. Amennyiben az adóalany (eladó) előbb említett jogával ingatlanértékesítésére (termékértékesítés) vonatkozóan adókötelezettséget választott, úgy az Áfa-tv. 88. § (4) bekezdése szerint - az adóalany, aki (amely) élt az Áfa-tv. 88. § (1) bekezdésében említett választási jogával - a választása évét követő ötödik naptári év végéig attól nem térhet el. Az adóalany választása - az Áfa-tv. 88. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a 88. § (1) bekezdés a) pontja alá tartozó valamennyi termékértékesítésre kiterjed [az Áfa-tv. 88. § (4) bekezdésben szabályozott eltéréssel]. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 22. §-a rendelkezik az általánosforgalmiadó-kötelezettséget érintő bejelentések szabályairól. Az Art. 22. § (1) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettség az Áfa-tv. alanyára vonatkozik, az Art. 22. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően az adóalanyt bejelentési kötelezettség terheli arra vonatkozóan, ha az egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes tevékenység esetén az adókötelessé tételt választja. Tehát az Áfa-tv. (egyes kivételekkel) az adózó választására bízza az egyéb ingatlan értékesítésére vonatkozó általános szabályok[…]

Figyelmébe ajánljuk

Titkárságunk közszolgáltató köztestületi költségvetési szerv, közintézmény. (Az áfát arányosítással igényeljük vissza.) 2003. évben saját használatra vásároltunk személygépkocsit, amelynek áfáját nem igényeltük vissza. E személygépkocsit 2010 áprilisában...

Tovább a teljes cikkhez

Önkormányzatunk a magyar-szlovák határ mellett fekszik, és egyik beruházásunkhoz szeretnénk onnan alapanyagot beszerezni. Kérdésünk az lenne, hogy a szlovák fél mint eladó által kiállított számlának milyen formai követelményeknek kell megfelelnie, ha külföldi...

Tovább a teljes cikkhez

Egy vasúti kocsikhoz szükséges alkatrészek gyártásával és értékesítésével foglalkozó magyar társaság alaptevékenysége ellátásához az általa gyártott alkatrészeket és ezen termékek legyártásához szükséges speciális gyártószerszámot (a továbbiakban: eszköz)...

Tovább a teljes cikkhez

Egy tavaly indult magyar kisvállalkozás forgalma az utóbbi időben jelentősen megnövekedett. A megnövekedett érdeklődés miatt a társaság idén átlépi a 12 milliós alanyi áfahatárt. Tevékenységként pár ezer forintos termékeket értékesít alanyi áfamentesként....

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére