Intézményen kívül igénybe vehető étkeztetési szolgáltatás


Iskolai, illetve óvodai intézményben hiányzó gyermek részére elvitelre biztosítható-e ingyenes vagy kedvezményes étkezés, és arra a költségvetési normatíva igényelhető-e?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2014. október 14-én (202. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3805

[…] megállapításánál egy fő - függetlenül attól, hogy többszöri étkezésben is részt vesz - csak egy létszámként és egy jogcímen szerepelhet. Az igényjogosultság szempontjából egy fő létszámnak az a gyermek, tanuló számít, akinek naponta legalább a déli, többfogásos, meleg, főétkezés az önkormányzat által szervezett keretek között biztosított. Az elszámolás dokumentuma az élelmezési nyilvántartás és a térítésidíj-kedvezményre való jogosultságot alátámasztó irat.A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. §-ának (1) bekezdése alapján, ha a gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást az intézmény vezetőjénél be kell jelenteni. Ha az intézmény házirendje vagy az étkeztetésre vonatkozó szabályzata kedvezőbben nem rendelkezik, a bejelentést követő naptól a kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.A (2) bekezdés alapján: "A gyermekétkeztetés személyi térítési díjának előre történő megfizetése esetén, ha az adott hónapra fizetendő térítési díj összege kevesebb, mint a már befizetett összeg, akkor a többletet a következő fizetés alkalmával be kell számítani vagy vissza kell fizetni. Ha a fizetendő személyi térítési díj összege növekszik, a befizetett és a ténylegesen fizetendő összeg különbözetét visszamenőleg kell megfizetni."A kormányrendelet 2. sz. mellékletében foglalt nyilvántartást kell vezetni az ellátási napokon az ellátást igénybe vevők jelen- vagy távollétének dokumentálására, valamint a 4. sz. melléklet szerinti nyilvántartást kell vezetni a gyermekétkeztetés igénybevételének dokumentálására."A helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához" című segédlet szerint a gyermekétkeztetési jogcímek felhasználásának ellenőrzése a következő dokumentumok alapján történik:- óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása:= önkormányzati rendelet a térítési díj megállapításáról, fizetésének szabályozásáról,= a 2012/2013. és a 2013/2014. nevelési évben/tanévben a térítési díj mértékének megállapítására szolgáló számítások, azokat alátámasztó bizonylatok,= felvételi […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.