Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

COFOG/Szakfeladatrend

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2018. április 17. (Költségvetési Levelek 258. szám, 4699. kérdés)

Kérdés: Helyes COFOG/szakfeladat használatok miatt kérdezném a következőket:
1. Önkormányzatunk műfüves pályát üzemeltet, melyhez bevétel/kiadás párosul. Ebben az esetben a 013350 (Önkormányzati vagyon) + 680002 lenne helyes, vagy amivel összefüggésben felmerül 081030 (Sportlétesítmények...) + 931102, illetve harmadik lehetőségként a 081045 (Szabadidősport) + 999999 szakfeladat lenne a helyes használat?
2. KEHOP szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztése során helyesen alkalmazzuk-e a 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása COFOG-ot?
3. A TOP-2.1.3-15 pályázaton belül megvalósuló csapadékvíz-elvezetésnek a kiépítéséhez melyik COFOG-ot kellene alkalmaznunk?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]üzemeltetési tevékenységei ellátására létrehozott költségvetési szervnek a más költségvetési szerv részére végzett tevékenysége tekintetében, valamint az olyan költségvetési szerv tekintetében, amely az irányító szerv kijelölése vagy megállapodás alapján más költségvetési szerv egyes pénzügyi-gazdálkodási, illetve üzemeltetési feladatait látja el, továbbá a támogatási célok és a befektetési célú tartós részesedésvásárlás tekintetében.A "013350" Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok közé tartozik az önkormányzati vagyon - ingatlanok és más vagyontárgyak, vagyoni értékű jogok - üzleti célú használatba, haszonbérbe adásával, állagmegóvásával, felújításával, adásvételével és más módon történő hasznosításával, kezelésével összefüggő feladatok ellátása. Nem ebbe a funkcióba tartoznak a más közfeladat ellátásával összefüggő, annak részét képező vagyongazdálkodási feladatok.A "081030" Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése közé tartozik a nyitott és fedett pályás sportlétesítmények működésével (az azokhoz tartozó kisegítő létesítmények kiadásaival és bevételeivel együtt) - sportlétesítmények felújításával, valamint az azokhoz tartozó kisegítő létesítmények beruházásaival, valamint - a különböző sportágak versenyeire való felkészülést (illetve a szinten tartást) biztosító sportlétesítmények (edzőtáborok) üzemeltetésével, működtetésével összefüggő feladatok ellátása. Ebbe a kormányzati funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 552002, 562915, illetve a 931101 és 931102 szakfeladatokon el kell számolni.A "081045" Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása közé tartozik az épek és fogyatékosok nem versenyrendszerben történő sporttevékenységével és annak támogatásával, a szabad-idősport-rendezvényekkel, programokkal, a szabad-idősport-szervezetek támogatásával, a szabadidősport népszerűsítésével kapcsolatos tevékenységekkel, valamint a családok, a nők, az idősek, a hátrányos helyzetűek sportjának támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.A fentebb megjelölt három kormányzati funkció meghatározása alapján a "081030" Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése kormányzati funkciót fogja alkalmazni az önkormányzat műfüves pályájuk üzemeltetése során a bevétel és ki-adás elszámolásakor.A "052080" Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése közé tartozik a szennyvízcsatornák létesítésével, fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátása, ezt a kormányzati funkciót fogják a KEHOP-pályázat szerinti szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztése esetében alkalmazni álláspontunk szerint.A TOP-2.1.3.-15. pályázat a "Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések" nevet viseli, ezért az 5. Környezetvédelem kormányzati funkció csoporton belül fogják a megfelelő kormányzati funkciót alkalmazni, amely a csapadékvíz gyűjtését, szállítását is magában foglalja. Egy adott funkcióhoz köthető támogatások a 0510-0550 funkciócsoportba[…]

Figyelmébe ajánljuk

1. Az önkormányzat intézménye - mely 2016. december 31-éig ellátta az általános iskola működtetési feladatait is - 2017. január 1-jétől megállapodást kötött a KLIK-kel a fűtési, karbantartási feladatok ellátására. A feladatellátásról szóló megállapodást a...

Tovább a teljes cikkhez

Intézmények gazdasági hivatalaként a hozzánk kapcsolódó óvodák, bölcsőde pénzügyi-számviteli feladatait látjuk el. Az óvodáink saját főzőkonyhával rendelkeznek, kapacitásukat kihasználva alapfeladaton (gyermekétkeztetés) kívüli (ún. szabad kapacitáson kívüli...

Tovább a teljes cikkhez

Közfoglalkoztatott bérének és szociális hozzájárulási adójának a kormányhivatal által meg nem térített részét, de legfeljebb 15%-át a költségvetési intézmény az önkormányzat részére megállapodás alapján számlázza. Milyen rovatra és milyen COFOG-ra javasolják...

Tovább a teljes cikkhez

Társulás önállóan gazdálkodó költségvetési szerve vagyunk, főzőkonyhával rendelkezünk. Ellátjuk az óvodás-iskolás gyermekeket, a munkahelyi étkezést, és mivel társulási formában működünk, a társulás által fenntartott szociális intézménynek is biztosítunk...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére