Fizetési felszólítási díj áfarendszerbeli megítélése


Egy Magyarországon székhellyel rendelkező társaság gazdasági tevékenysége keretében lapterjesztési szolgáltatásokat is nyújt ügyfelei részére. Az ügyletek az Áfa-tv. teljesítési helyre vonatkozó szabályai értelmében minden esetben Magyarországon teljesülnek. A havi, negyedéves előfizetéses konstrukciót megrendelő ügyfelei részére a társaság rendszeres időközönként bocsát ki számlát, minden elszámolási időszakot követően az adott időszakban nyújtott szolgáltatásokról. Amennyiben egy ügyfél a számlán megjelölt határidőig nem fizeti ki a szolgáltatás esedékes díját, a társaság fizetési felszólítást küld számára. Ezt követően, amennyiben az értesítésben megjelölt határidőig sem teljesíti az ügyfél a fennálló fizetési kötelezettségét, a társaság ismételten fizetésre szólítja fel (sms, postai levél, e-mail vagy hanghívás útján). E fizetési felszólítás kibocsátása után a társaság díjat számít fel, amelyet a következő időszak elszámolásakor az ügyfél részére számláz. A díj kiszabása az alapul szolgáló előfizetői szerződés szerinti teljesítés elősegítésére nyújt lehetőséget a társaság számára ügyféli nemfizetés esetére. A szerződéses rendelkezések értelmében a felszólítási díjjal kapcsolatos fizetési kötelezettség az ügyfél szerződésszegő magatartását követően merülhet csak fel, tehát a felszólítási díj nem képezi a szerződés keretében nyújtott szerződésszerű szolgáltatás fejében kapott ellenérték részét. Továbbá az ügyfeleknek nincs ráhatásuk a felszólítási díj kiszabására, a felszólítást mint szolgáltatást előzetesen nem rendelik meg. A társaságnak nincs szerződéses kötelezettsége a díj kiszabására, és az ügyfeleknek sincs jogalapjuk arra, hogy kikényszerítsék a felszólítás kiküldését és a díj kiterhelését. A felszólítás és a kiterhelt díj fogadásával az ügyfelek azonosítható fogyasztást sem valósítanak meg. A felszólítás kibocsátásának célja az ügyfelek fizetési hajlandóságának növelése, a nemfizetésből fakadó károk enyhítése a későbbi, költségesebb végrehajtásra irányuló eljárások elkerülése révén. A fenti tényállással kapcsolatban jól gondolom, hogy a fizetési felszólítási díj nem tekinthető szolgáltatásnyújtás ellenértékének, ezért az áfa hatályán kívül esik?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2019. március 26-án (273. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4921

[…] kiszabása. Mindezek alapján megállapítható, hogy a társaság adóalanyi minőségében jár el a késedelmes fizetések kezelése során.A társaság által teljesített ügyletek, amelyekkel kapcsolatban a fizetési felszólítási díjak felmerülnek, a levelében írtak szerint Magyarországon teljesülnek.A legfontosabb feltétel, hogy áll-e a fizetési felszólítási díjjal szemben Áfa-tv. szerinti termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás. A termékértékesítés alaptényállását az Áfa-tv. 9. §-a határozza meg, amely kimondja, hogy termékértékesítésnek minősül a birtokba vehető dolog átengedése, amely az átvevőt tulajdonosként való rendelkezésre jogosítja, vagy bármely más, a birtokba vehető dolog szerzése szempontjából ilyen joghatást eredményező ügylet. Tekintettel arra, hogy birtokba vehető dolog átengedése nem történik, valamint a termékértékesítés speciális tényállásai (Áfa-tv. 10-12. §) sem valósulnak meg, így azt kell megvizsgálni, hogy a fizetési felszólítással kapcsolatos eljárás szolgáltatásnyújtásként kezelendő-e az áfa szempontjából.Az Áfa-tv. 13. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy szolgáltatásnyújtásnak minősül bármely olyan ügylet, amely az Áfa-tv. értelmében nem termék értékesítése. Tekintve, hogy a fizetési felszólítás kibocsátására kizárólagosan szerződésszegés, az ügyfél fizetési késedelme esetén, szerződésszegő magatartásának következményeként kerülhet sor, álláspontunk szerint a fizetési felszólítás kibocsátása nem tekinthető szolgáltatásnyújtásnak, figyelemmel az alábbiakra is.Amennyiben a fizetési felszólítási díj hátterében károkozás áll, illetve a társaság késedelemből eredő kártérítés jogcímén követeli a késedelembe esett fogyasztóitól a fizetési felszólítási díjat, meglátásunk szerint a fizetési felszólítási díjjal szemben nem […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.