Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2019. április 16. (Költségvetési Levelek 274. szám, 4928. kérdés)

Kérdés: A 0921 felhalmozási célú önkormányzati támogatások főkönyvön szereplő összegek esetében is szükséges a halasztott eredményszemléletű bevételként könyvelés, valamint - azon összegek esetében, amelyek utalása korábban történik, mint a megvalósítás - a függő kötelezettségként nyilvántartásba vétel?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]értékpapírnak nem minősülő beszerzett eszközhöz kapcsolódik, legfeljebb az elengedett kötelezettséghez kapcsolódóan beszerzett eszköz könyv szerinti értékének összegéig,b) fejlesztési célra - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott, pénzügyileg rendezett támogatás, véglegesen átvett pénzeszközök összegét.A mérlegben a halasztott eredményszemléletű bevételek között az Szt. 45. §-a (1) és (2) bekezdése szerintieket kell kimutatni azzal, hogy az Szt. 45. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti fejlesztési célra kapott támogatáson a felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételeit kell érteni, illetve meg kell szüntetni a halasztott eredményszemléletű bevételt a támogatás visszafizetésének elszámolásakor is.Számviteli elszámolása a következő:443. Halasztott eredményszemléletű bevételekIdőbeli elhatárolás fejlesztési célú támogatás esetén a pénzügyi számvitel szerint [az Szt. 45. § (1) bekezdés a) pontja és az Áhsz. 25. § (10) bekezdése szerint] T923 - K443Kizárólag a teljesítéssel egyidejűleg lehet követelést nyilvántartani az egységes rovatrend szerint:B11. Önkormányzatok működési támogatásai,B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről,B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások,B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről,B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól,B8122. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása,B8124. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása,B813. Maradvány igénybevétele,B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések,B816. Központi, irányító szervi támogatás,B818. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei,B823. Külföldi értékpapírok kibocsátása,B824. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől,B825. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől,B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei ésB84. Váltóbevételek rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon.A támogatást a folyósítással egyidejűleg fogják követelésként és teljesítésként könyvelni.A felhalmozási célú önkormányzati támogatások számviteli elszámolása a következő:1. előirányzat a költségvetési számvitel szerinta) bevételi előirányzatként (ha tárgyévi és nem került megtervezésre)   T001 - K0921b) kiadási előirányzatként (ha tárgyévi és nem került megtervezésre)   T05(1) - K0012. támogatás folyósítása költségvetési számvitel szerinta) követelésként   T0921 - K0041b) teljesítésként T005 - K0921c) támogatási előlegnél támogatási kötelezettségként   T044 - K0063. támogatás folyósítása pénzügyi számvitel szerinta) követelésként T3511/3512 - K921/922/923/9244b) teljesítésként T32/33 - K3511/35124. Időbeli elhatárolás fejlesztési célú támogatás esetén a pénzügyi számvitel szerint [az Szt. 45. § (1) bekezdés a) pontja és az Áhsz. 25. § (10) bekezdése szerint]   T923 - K4435. A folyósított (támogatási előleg nélküli támogatásnál, szállítói finanszírozásnál a megállapított) támogatási előleg terhére kötelezettségvállalás, nem szállítói finanszírozásnál a teljesítés elszámolása a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: az általános kötelezettségvállalási, ki-adás teljesítési szabályok szerint6. Szállítói finanszírozásnál a szállítói számlák kifizetéséről szóló támogatói értesítést követően a számlák megtérítésének elszámolása a költségvetési számvitel szerinta) követelésként   T0916/0925(2) - K0041b) teljesítésként T005 - K0916/0925(3)c) Az 5. pont szerint korábban elszámolt végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek teljesítéseként T05(3) - K0037. Szállítói finanszírozásnál a szállítói számlák kifizetéséről szóló támogatói értesítést követően a számlák megtérítésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerinta) követelésként   T3511/3512 - K922/923b) Teljesítésként (az 5. pont szerint korábban elszámolt kötelezettségek és a követelés összevezetése)   T421 - K3511/35128. Támogatási előlegnél az elszámoláskor az elszámolási kötelezettség kivezetése a költségvetési számvitel szerint   T006 -K044Függő követelés: olyan pénzeszközre vagy egyéb eszközre vonatkozó, a mérleg fordulónapján fennálló követelés, amelynek mérlegtételkénti szerepeltetése jövőbeni eseménytől függ. Idetartoznak különösen a kapott garanciák, kezességek harmadik felek tartozásaiért, valamint a kapott fedezetek, biztosítékok, zálogtárgyak, óvadékok és az opciós ügylet miatti pénzeszköz vagy egyéb eszköz átvételére vonatkozó követelések.Biztos (jövőbeni) követelés: olyan pénzeszközre vagy egyéb eszközre vonatkozó, a mérleg fordulónapján fennálló követelés, amelynek mérlegtételkénti[…]

Figyelmébe ajánljuk

Központi költségvetési szerv vagyunk. Negyedév végén mi számít szállítói állománynak? A negyedév végéig beérkezett, ki nem egyenlített számlák, vagy a negyedéves mérlegjelentés elkészítéséig, illetve a negyedévet követő hó 15-éig beérkezett, ki nem fizetett, az...

Tovább a teljes cikkhez

Kérdésünk a szállítói finanszírozással, utófinanszírozott támogatások elszámolásával, kötelezettségek közül történő kivezetésével kapcsolatos. Az EMIR program által, a támogatótól kapott értesítés alapján az előírt kötelezettségeinket kivezethetjük-e?

Tovább a teljes cikkhez

Önkormányzatunk 2011. évben szolgáltatást vett igénybe, amit nem fizettünk meg. Az évek alatt a szolgáltatást nyújtó (szállító) sem kérte semmilyen formában (fizetési felszólítás) az ellenértéket. 2017-ben elévült kötelezettségként kivezethetjük-e a könyveinkből? Ha...

Tovább a teljes cikkhez

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat év végi (2018. 12. 28.) bankszámlaegyenlege negatív lett a bank általi pénzforgalmi jutalék terhelése miatt. A negatív egyenleg 1887 Ft. A nemzetiségi önkormányzat folyószámla-hitelkerettel/likvid hitellel szerződés alapján nem rendelkezik, a...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére