Köztisztviselő besorolása


Hová kell besorolni azt a köztisztviselőt, akinek a végzettsége általános gimnázium, majd utána SZIE igazságügyi szervezőként 2020-ban végzett? Munkaköre gazdálkodási feladatkör. 2020 előtt egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazták. Majd az egyetem elvégzése után egy multinacionális cégnél dolgozott rövidebb ideig. Ezen időszak beszámolható a besorolási idejébe? Vagy a besorolása onnan kezdődik, amikor elvégezte az egyetemet? Amíg nem teszi le a kötelező szakvizsgát, léphet-e fizetési kategóriát, vagy addig gyakornok marad, míg be nem mutatja az elvégzésről szóló okiratot?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2022. június 28-án (325. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5766

[…] tagsági viszonyban, a szakcsoporti tagsági viszonyban, a vállalkozási és megbízási szerződésen alapuló, valamint a személyes közreműködéssel járó gazdasági és polgári jogi társasági vagy egyéni cég tagjaként végzett tevékenységre irányuló jogviszonyban, továbbá az ügyvédi és az egyéni vállalkozói tevékenységre irányuló jogviszonyban töltött időt, valamint a Kttv. 62/A. § szerinti jogviszony-létesítés esetén a két jogviszony közötti időtartamot kell alapul venni azzal, hogy a munkavégzési kötelezettséggel nem járó, megszakítás nélkül hat hónapot meghaladó időtartamból hat hónapot kell beszámítani. A sor- és tartalékos katonai, valamint a polgári szolgálat, a tizennégy éven aluli gyermek ápolására, gondozására, illetve a tartós külszolgálatot teljesítő dolgozó házastársa által igénybe vett fizetés nélküli szabadság teljes időtartamát figyelembe kell venni.A multinacionális cégnél, feltehetően munka-viszonyban töltött időt a besorolás szempontjából be kell számítani. Ugyanakkor az egyszerűsített foglalkoztatás időtartama nem vehető figyelembe a besorolásnál.A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőa) egy év gyakornoki besorolásban töltött idő után fogalmazó,b) három év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő után tanácsos,c) nyolc év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő után vezető tanácsos,d) tizenhat év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő után főtanácsos,e) huszonöt év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő után vezető főtanácsosbesorolást kap.A fogalmazó besoroláshoz egy éven belül kell letenni a közigazgatási alapvizsgát. A közigazgatási alapvizsga letételére előírt határidőbe nem számít be a harminc napot meghaladó fizetés nélküli szabadság, a keresőképtelenség, továbbá […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.