Nyugdíjba vonult köztisztviselő továbbfoglalkoztatása


Köztisztviselő kolléganőnk az év végén nyugdíjba vonult, azonban az Mt. alapján továbbfoglalkoztatnánk. Az eddig végzett feladatait változatlan formában és jogosultságokkal végezheti-e? Pénzügyi ellenjegyzőként aláír, banki ügyeket intéz, illetve kezeli a munkaügyes programot.


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2023. április 25-én (338. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5996

[…] képviselő-testületének polgármesteri hivatala, közterület-felügyelete, a közös önkormányzati hivatala (a továbbiakban: képviselő-testület hivatala) köztisztviselőjének és közszolgálati ügykezelőjének közszolgálati jogviszonyára.E rendelkezés kötelezettséget tartalmaz, azaz ha valaki köztisztviselői vagy közszolgálati ügykezelői jogviszonyba tartozó feladatokat lát el, akkor őt közszolgálati tisztviselői (köztisztviselői) jogviszonyba kell kinevezni.Köztisztviselő: a közigazgatási szerv feladat- és hatáskörében eljáró vezető és ügyintéző, aki előkészíti a közigazgatási szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeket érdemi döntésre, illetve - felhatalmazás esetén - a döntést kiadmányozza. Közszolgálati ügykezelő: az, aki a közigazgatási szervnél közhatalmi, irányítási, ellenőrzési és felügyeleti tevékenység gyakorlásához kapcsolódó ügyviteli feladatot lát el.Amennyiben tehát az érintett változatlanul ugyan-azon feladatokat végezné, mint pénzügyi ellenjegyzés, banki ügyintézés, vele köztisztviselői jogviszonyt kell létesíteni, az Mt. szerinti munkaviszony nem szabályszerű, és felveti azt, hogy kizárólag […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.