Képesítési követelmények a költségvetési intézmény részlegvezetőjével szemben


Önkormányzat által fenntartott, önállóan működő költségvetési intézmény részlegvezetője nyugdíjba vonul. Az utódjának szánt közalkalmazottat egyelőre nem tudjuk kinevezni vezetőnek, mert a ránk irányadó 77/1993. Korm. rendelet értelmében egyelőre nem rendelkezik az előírt, ehhez szükséges végzettséggel. Határozott időre köthetek-e vele megbízási szerződést, tartós helyettesítésre, amiben a felmentését töltő részlegvezető feladatainak ellátására bízom meg? Milyen megoldás lehetséges, hogy a vezetői posztra alkalmasnak talált közalkalmazott valamilyen módon elláthassa az irányítási feladatokat, annak ellenére, hogy egyelőre nincs meg az előírt végzettsége?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2023. május 16-án (339. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 6010

[…] végzettség, illetve szakképesítés, szakképzettség legfeljebb öt éven belüli, illetve a képzés elvégzéséhez szükséges idő alatt történő megszerzését. A felmentés időtartamának eredménytelen eltelte esetén a közalkalmazotti jogviszony a törvény erejénél fogva megszűnik.Maga a 77/1993. Korm. rendelet sajnos nem tartalmaz ilyen mentesítési lehetőséget.A képesítési követelményeket jellemzően a munkaviszonyra vagy annak megfelelő, hasonló jogviszonyra (pl. közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszony) írják elő a jogszabályok. A megbízás egy polgári jogi jogviszony, amelyre a felek megbízási szerződést kötnek, melyben azonban szintén célszerű rendelkezni legalábbis arról, hogy a megbízott rendelkezik a szükséges képzettséggel. […]
 
Kapcsolódó címkék:      
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.