Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Téves besorolás, elévülési idő

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2011. augusztus 9. (Költségvetési Levelek 151. szám, 2960. kérdés)

Kérdés: A 146. számukban olvastam, hogy a technikai dolgozókat nem csak "A" fizetési osztályba lehet besorolni. Én 8 évet dolgoztam le egy munkahelyen, és úgy tűnik, hogy végig rossz fizetési osztályba besorolva dolgoztam mint konyhalány. 2000 augusztusában léptem be az intézménybe, mint nyugdíjas munkavállaló (közalkalmazott), és 2008. december 31-ével végleg nyugdíjba vonultam. Szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkezem (mint varrónő), és van még mellette könyvelői végzettséget igazoló oklevelem is. Érettségim nincs. Az lenne a kérdésem, hogy milyen kategóriába kellett volna engem besorolni? Ha nem jó kategóriába soroltak be, akkor mit tehetek? Annyit tudok, hogy a munkajogi elévülési idő 3 év. Ez pontosan mit jelent az én esetemben? Kérhetem-e azt, hogy vizsgálják felül a régi besorolásomat, és ha igen, akkor meddig kötelesek kártérítésre és milyen összegben? Sajnos mint folyamatosan működő intézmény a hétvégeken is kellett dolgoznunk, arra sem járt semmilyen pótlék. A tudomásomra jutott, hogy azoknak, akik még ott dolgoznak, felülvizsgálják az ügyüket.

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]végrehajtási rendelet mellékletéből szükséges kiválasztani, hiszen csak így végezhető el jogszerűen a besorolás (csak ekkor határozható meg, hogy adott munkakört betöltő közalkalmazott mely fizetési osztályokba sorolható be). A konyhalány munkakörre a végrehajtási rendeletek többsége "A" fizetési osztályba sorolást határoz meg, ezért valószínűleg Önt helyesen sorolták be (hiába rendelkezik valaki a "B" vagy "C" fizetési osztálynak megfelelő végzettséggel, szakképesítéssel, nem sorolható be ezen osztályokba, ha a végrehajtási rendelet csak az "A" fizetési osztályba sorolásra ad lehetőséget a munkakör tekintetében). Amennyiben az adott (jelen esetben konyhalány) munkakörre a végrehajtási rendelet mégis "A" fizetési osztálynál magasabb besorolást is megenged, tehát az adott munkakörhöz több fizetési osztályt határoz meg (pl. "A"-"C"), úgy a közalkalmazottat ezen osztályok közül abba kell besorolni, amelynek megfelelő, a Kjt. 61. § szerinti végzettséggel, szakképzettséggel rendelkezik. Ha tehát ez alapján Önt magasabb fizetési osztályba sorolás illette volna meg (a végrehajtási rendelet akkor hatályos[…]

Figyelmébe ajánljuk

A közterület-használati díj határozat alapján került megállapításra, de nem lett kiszámlázva. A "bérlő" nem fizette meg az összeget. Ha ez a tartozás 2002. évben keletkezett, és azóta 2009. év elején egyenlegközlőben került kiértesítésre az illető, hogy mennyivel...

Tovább a teljes cikkhez

Iskolai étkeztetés túlfizetésének van-e hatályvesztése?

Tovább a teljes cikkhez

Egy általános iskolában "A" kategóriába soroltam be egy takarítónőt. Az intézményből való kilépése után egy évvel levélben megkeresett, hogy tévesen soroltam be, mert neki "B" kategória kellett volna legyen a besorolása. A képesítése ruházati eladó szakmunkás. Köteles...

Tovább a teljes cikkhez

Milyen eljárásrendet kell követnie az adóirodának abban az esetben, ha a 2009. adóévig felmerülő adóhátralék, továbbá a tartozást terhelő késedelmi pótlék összegének az elévülés jogcímén történő törlését szeretnénk elrendelni gépjárműadó, helyi iparűzési...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére