"Babakelengye"-utalvány

Kérdés: Egy képviselő-testületi határozat alapján az újszülöttek szüleinek "Babakelengye"-utalványt szeretne juttatni az önkormányzat a szociá-lis kerete terhére, amit a helyi gyógyszertárban lehetne beváltani, kimondottan az újszülöttnek szükséges árukra. Annak érdekében, hogy a költés valóban arra történjen, amire a képviselő--testület azt meghatározta, nem kívánják a szociális támogatás összegét készpénzben kifizetni. Az önkormányzat a gyógyszertárral megállapodást kötne az utalvány befogadására. Amikor az utalványt a gyógyszertártól névértékben visszavásárolja az önkormányzat, akkor kerülne annak értéke elszámolásra a szociális kiadás terhére. A kifizetés bizonylata az utalvány lenne. Van-e arra lehetősége az önkormányzatnak, hogy egy szigorú szám-adás alá vont utalványt bocsásson ki?
Részlet a válaszából: […] A Hpt. hatálya nem terjed ki a kifizetőt terhelő adó mellett vagy adómentesen adható, korlátozott körű áruk vagy szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése céljából törvény alapján kibocsátott utalványra. A kérdésben leírtak szerinti utalványt az önkormányzat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 3.

Szigorú számadású nyomtatvány

Kérdés: Az alábbi jogforrásokból levezetve, amennyiben az utalványrendeletek szigorú számadású kötelezettség alá esnek, akkor az államháztartási törzskönyvi jogi személyek esetében folyamatos sorszámmal kell, hogy a rendszerben létrejöjjenek, és a könyvvezetésben szerepeljenek? Az Áhsz. 52. §-a szerint a költségvetési számvitelben és a pénzügyi számvitelben a bizonylati elvre és a bizonylati fegyelemre, a számviteli bizonylatokra, a szigorú számadási kötelezettségre és a bizonylatok megőrzésére egyaránt az Szt. 165. §-ának (1), (2) és (4) bekezdését, valamint a 166-169. §-át kell alkalmazni. Az Szt. 168. §-a szerint a készpénz kezeléséhez, más jogszabály előírása alapján meghatározott gazdasági eseményekhez kapcsolódó bizonylatokat (más jogszabály: 368/2011. Ávr. 59. §) (ideértve a számlát, az egyszerűsített adattartalmú számlát és a nyugtát is), továbbá minden olyan nyomtatványt, amelyért a nyomtatvány értékét meghaladó vagy a nyomtatványon szereplő névértéknek megfelelő ellenértéket kell fizetni, vagy amelynek az illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat (pl.: pénztárban készpénzfelvétel stb.), szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni. A szigorú számadási kötelezettség a bizonylatot, a nyomtatványt kibocsátót terheli. A szigorú számadás alá vont bizonylatokról, nyomtatványokról a kezelésükkel megbízott vagy a kibocsátásukra jogosult személynek olyan nyilvántartást kell vezetni, amely biztosítja azok elszámoltatását. Egyébként a bizonylatok szigorú számadás alá vonása saját hatáskörben is történhet.
Részlet a válaszából: […] ...kell vezetni, amely biztosítja azok elszámoltatását. Minden idesorolt nyomtatvány előre nyomtatott sorszámozással van ellátva.A szigorú számadású nyomtatványok általában nyomdai úton előállított bizonylatok.Szigorú számadású nyomtatványok:- számla...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 3.

Szigorú számadású nyomtatványok

Kérdés: Szigorú számadású nyomtatványnak minősülnek-e a következő bizonylatok:- szabadságengedély,- belföldi kiküldetési rendelvény,- befizetési jegyzék,- tehergépkocsi-menetlevél?Szabályos-e a befizetési jegyzék használata, pl. étkezési térítési díj szedése során, vagy nyugta kiállítása a helyes?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 168. §-ának (1) bekezdése a szigorú számadási kötelezettségre a következő szabályozást tartalmazza:"A készpénz kezeléséhez, más jogszabály előírása alapján meghatározott gazdasági eseményekhez kapcsolódó bizonylatokat (ideértve a számlát, az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 29.

Árengedménnyel beszerzett és jutalomként adott utalványok könyvelése

Kérdés: Vásárlási utalványt szereztünk be az intézményünk dolgozóinak, amit jutalomként osztunk ki. A vásárlási utalványt kibocsátó 1 százalék engedményt adott az összegből, így a házipénztárban kevesebb az összeg, mint az utalványok értéke, amit kiosztottunk a dolgozóknak. A TÁH a feléje feladott összeg után fogja a járulékokat kifizetni. Mi a könyvelés módja az árengedmény esetén?
Részlet a válaszából: […] A vásárlási utalványok értéküket meghaladó nyomtatványnak minősülnek, ezért az Szt. 168. §-ának értelmében szigorú számadás alá kell vonni azokat. Az utalványokat az 1 százalék engedménnyel csökkentett értéken kell állományba venni, és a dolgozók is a csökkentett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. január 14.

Készpénz-átutalási megbízással teljesített szolgáltatások áfabizonylatolása

Kérdés: A hatályos díjrendeletek szerint a Közlekedési Felügyelet (központi költségvetési szerv) által nyújtott hatósági szolgáltatások - amelyek tárgyi adómentesek és áfakötelesek lehetnek - díját az ügyfeleknek előre kell megfizetni. Ezt készpénz-átutalási megbízáson is teljesíthetik. A feladóvevény eredeti példányát az ügyfélnek a szolgáltatás igénybevételekor le kell adnia. A felügyelet a készpénz-átutalási megbízásokat szigorú számadású nyomtatványként kezeli, azon az Áfa-tv. 13. § (1) bekezdés 20. pontja szerinti adatok szerepelnek. Az átutalási megbízások nincsenek nevesítve, az ügyfelek kitöltetlenül és átvételi elismervény nélkül kapják meg azokat. Van-e a felügyeletnek nyugtaadási kötelezettsége? Ha nincs, akkor milyen analitikus nyilvántartást kell vezetni a készpénz-átutalási megbízáson teljesített befizetésekről? Ha van nyugtaadási kötelezettségünk, akkor annak utólag hogyan kell/lehet törvényesen és célszerűen eleget tenni?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 43. §-a, illetve 70. §-a szerint az áfa hatálya alá tartozó szolgáltatásnyújtásról (idetartozik a tárgyi adómentes szolgáltatás is) számlát vagy egyszerűsített számlát, de legalább nyugtát ki kell állítani. Nyugtaadásra azonban csak akkor van...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. december 10.

Részben önálló költségvetési intézmények közötti számlázás

Kérdés: Több, részben önálló költségvetési intézmény gazdasági feladatait (számlázását is) a polgármesteri hivatal vagy a GESZ látja el. Az intézmények közötti szolgáltatások (étkezés, karbantartás) számlázása megengedhető-e, és kell-e áfát fizetni a szolgáltatások után?
Részlet a válaszából: […] Ha a részben önálló költségvetési intézmények jogilag is önállóak, vagyis az alapító határozata alapján önálló jogi személyek, és ezért önálló törzskönyvi számmal és adószámmal rendelkeznek, akkor önálló adóalanyiságukra tekintettel az egymás közötti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 12.

Szigorú számadásos nyomtatványok nyilvántartása

Kérdés: Milyen adatokat kell tartalmaznia a szigorú számadásba vett nyomtatványokról vezetett nyilvántartásnak?
Részlet a válaszából: […] Szigorú számadást azokról a nyomtatványokról kell vezetni, amelyekért a nyomtatvány értékét meghaladó ellenértéket vagy a nyomtatványon szereplő névértéknek megfelelő ellenértéket kell fizetni, vagy amelyeknek illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. október 29.