Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott szigorú számadású nyomtatványok tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: "Babakelengye"-utalvány

Kérdés: Egy képviselő-testületi határozat alapján az újszülöttek szüleinek "Babakelengye"-utalványt szeretne juttatni az önkormányzat a szociá-lis kerete terhére, amit a helyi gyógyszertárban lehetne beváltani, kimondottan az újszülöttnek szükséges árukra. Annak érdekében, hogy a költés valóban arra történjen, amire a képviselő--testület azt meghatározta, nem kívánják a szociális támogatás összegét készpénzben kifizetni. Az önkormányzat a gyógyszertárral megállapodást kötne az utalvány befogadására. Amikor az utalványt a gyógyszertártól névértékben visszavásárolja az önkormányzat, akkor kerülne annak értéke elszámolásra a szociális kiadás terhére. A kifizetés bizonylata az utalvány lenne. Van-e arra lehetősége az önkormányzatnak, hogy egy szigorú szám-adás alá vont utalványt bocsásson ki?
Részlet a válaszból: […]szolgáltatás nyújtásának teljesítési helye, valamint az adott termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás után fizetendő adó összege [Áfa-tv. 259. § 24/A b) pont].Ezzel szemben többcélú utalványnak minősül például az olyan utalvány, amikor az utalvány ellenében olyan termékek szerezhetőek be vagy szolgáltatások vehetők igénybe, amelyek eltérő adómértékkel adóznak [Áfa-tv. 259. § 24/A. c) pont].Ha tehát a "Babakelengye"-utalvány csak 27%-os áfamérték alá tartozó termékekre váltható be, akkor egycélú utalvány, ha a termékkörbe tartozik 18% vagy 5% alá eső termék is, akkor többcélú utalvány lesz.Egycélú utalvány esetén az Áfa-tv. 18/A. §-ának (3) bekezdése szerint, ha az utalvány kibocsátója és beváltója egymástól eltérő adóalany, mint a kérdéses esetben, hiszen a kibocsátó az önkormányzat, a beváltó a gyógyszertár, akkor úgy kell tekinteni, hogy az utalvány beváltója annak beváltásakor a terméket, szolgáltatást nem a vevő részére értékesíti, hanem az utalvány kibocsátója részére. Vagyis az utalvány beváltásakor nem a vevő, hanem az önkormányzat részére szóló számlát kell, hogy kiállítson a gyógyszertár.Ha azonban az utalvány az előzőek szerint többcélúnak tekinthető, akkor a beváltáskor a gyógyszertár állít ki számlát a vevő részére.A készpénz[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5310

2. találat: Szigorú számadású nyomtatvány

Kérdés: Az alábbi jogforrásokból levezetve, amennyiben az utalványrendeletek szigorú számadású kötelezettség alá esnek, akkor az államháztartási törzskönyvi jogi személyek esetében folyamatos sorszámmal kell, hogy a rendszerben létrejöjjenek, és a könyvvezetésben szerepeljenek? Az Áhsz. 52. §-a szerint a költségvetési számvitelben és a pénzügyi számvitelben a bizonylati elvre és a bizonylati fegyelemre, a számviteli bizonylatokra, a szigorú számadási kötelezettségre és a bizonylatok megőrzésére egyaránt az Szt. 165. §-ának (1), (2) és (4) bekezdését, valamint a 166-169. §-át kell alkalmazni. Az Szt. 168. §-a szerint a készpénz kezeléséhez, más jogszabály előírása alapján meghatározott gazdasági eseményekhez kapcsolódó bizonylatokat (más jogszabály: 368/2011. Ávr. 59. §) (ideértve a számlát, az egyszerűsített adattartalmú számlát és a nyugtát is), továbbá minden olyan nyomtatványt, amelyért a nyomtatvány értékét meghaladó vagy a nyomtatványon szereplő névértéknek megfelelő ellenértéket kell fizetni, vagy amelynek az illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat (pl.: pénztárban készpénzfelvétel stb.), szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni. A szigorú számadási kötelezettség a bizonylatot, a nyomtatványt kibocsátót terheli. A szigorú számadás alá vont bizonylatokról, nyomtatványokról a kezelésükkel megbízott vagy a kibocsátásukra jogosult személynek olyan nyilvántartást kell vezetni, amely biztosítja azok elszámoltatását. Egyébként a bizonylatok szigorú számadás alá vonása saját hatáskörben is történhet.
Részlet a válaszból: […]szerepeltetni:a) az "utalvány" szót,b) a költségvetési évet,c) a befizető, kedvezményezett megnevezését, címét,d) a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét,e) a bevétel, kiadás egységes rovatrend és kormányzati funkció szerinti számát, a terheléssel, jóváírással (kifizetéssel, bevételezéssel) érintett pénzeszköz államháztartási számviteli kormányrendelet szerinti könyvviteli számlájának számát,f) a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát,g) az utalványozó keltezéssel ellátott aláírását, ésh) az érvényesítést.A szigorú számadás alá vont bizonylatokról, nyomtatványokról a kezelésükkel megbízott vagy a kibocsátásukra jogosult személynek olyan nyilvántartást kell vezetni, amely biztosítja azok elszámoltatását. Minden idesorolt nyomtatvány előre nyomtatott sorszámozással van ellátva.A szigorú számadású nyomtatványok általában nyomdai úton előállított bizonylatok.Szigorú számadású nyomtatványok:- számla,- készpénzcsekk (készpénzfelvételi utalvány),- elszámolási utalvány,- csekkszerződés alapján igényelt csekkfüzet,- bevételi és kiadási pénztárbizonylat,- pénztárjelentés,- nyugta,- perforált szelvényeket tartalmazó nyugtafüzet,- gépkocsi-menetlevél,- sorszámozott űrlapok és sorszámozott űrlapokat tartalmazó füzetek,- értékjegyek, amelyekért a felhasználás során ellenértéket fizetnek,- kiküldetési rendelvény stb.A szigorú számadású nyomtatványok általában meghatározott sorszámtól sorszámig tömbösített formában, többpéldányos formátumúak. A szigorú számadású nyomtatványokat készletrevételkor folyamatos sorszámmal kell ellátni, de a beszerzett nyomtatványokból, tömbökből, füzetből vásárolt, beszerzett készleteket jegyzék kíséretében kell a nyomtatványok megőrzésével megbízott dolgozó részére állományba vétel, illetve kezelés és őrzés céljából átadni. Ekkor mindezeket be kell jegyezni a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartó füzetébe.Az átvétel alkalmával meg kell vizsgálnia az érintettnek, hogy az egyes nyomtatványokon, tömbökben, füzetekben az űrlapok teljes számban megvannak-e, továbbá az űrlapokon a sorszámos és[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4067

3. találat: Szigorú számadású nyomtatványok

Kérdés: Szigorú számadású nyomtatványnak minősülnek-e a következő bizonylatok:- szabadságengedély,- belföldi kiküldetési rendelvény,- befizetési jegyzék,- tehergépkocsi-menetlevél?Szabályos-e a befizetési jegyzék használata, pl. étkezési térítési díj szedése során, vagy nyugta kiállítása a helyes?
Részlet a válaszból: […]ellenértékét meghaladó vagy a nyomtatványon szereplő névértéknek megfelelő ellenértéket kell fizetni, vagy amelynek az illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat, szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni." A törvényből idézett szövegrész nem tartalmaz részletes felsorolást a nyomtatványokra vonatkozóan, ezért ezekről a költségvetési szervnek saját hatáskörben kell döntenie, és a szigorú számadási kötelezettség alá vonandó nyomtatványok körét a belső szabályzatban (bizonylati rend, pénzkezelési szabályzat) rögzítenie. A kérdésben felsorolt nyomtatványokra javasolható a szigorú számadási kötelezettség, mert részben készpénzkezeléshez kapcsolódnak (befizetési jegyzék), illetve illetéktelen felhasználásra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. június 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 770

4. találat: Árengedménnyel beszerzett és jutalomként adott utalványok könyvelése

Kérdés: Vásárlási utalványt szereztünk be az intézményünk dolgozóinak, amit jutalomként osztunk ki. A vásárlási utalványt kibocsátó 1 százalék engedményt adott az összegből, így a házipénztárban kevesebb az összeg, mint az utalványok értéke, amit kiosztottunk a dolgozóknak. A TÁH a feléje feladott összeg után fogja a járulékokat kifizetni. Mi a könyvelés módja az árengedmény esetén?
Részlet a válaszból: […]kell vonni azokat. Az utalványokat az 1 százalék engedménnyel csökkentett értéken kell állományba venni, és a dolgozók is a csökkentett értéknek megfelelő összegű jutalomban részesülnek. A járulékfizetési kötelezettség a csökkentett érték után áll fenn. A könyvviteli
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 139

5. találat: Készpénz-átutalási megbízással teljesített szolgáltatások áfabizonylatolása

Kérdés: A hatályos díjrendeletek szerint a Közlekedési Felügyelet (központi költségvetési szerv) által nyújtott hatósági szolgáltatások - amelyek tárgyi adómentesek és áfakötelesek lehetnek - díját az ügyfeleknek előre kell megfizetni. Ezt készpénz-átutalási megbízáson is teljesíthetik. A feladóvevény eredeti példányát az ügyfélnek a szolgáltatás igénybevételekor le kell adnia. A felügyelet a készpénz-átutalási megbízásokat szigorú számadású nyomtatványként kezeli, azon az Áfa-tv. 13. § (1) bekezdés 20. pontja szerinti adatok szerepelnek. Az átutalási megbízások nincsenek nevesítve, az ügyfelek kitöltetlenül és átvételi elismervény nélkül kapják meg azokat. Van-e a felügyeletnek nyugtaadási kötelezettsége? Ha nincs, akkor milyen analitikus nyilvántartást kell vezetni a készpénz-átutalási megbízáson teljesített befizetésekről? Ha van nyugtaadási kötelezettségünk, akkor annak utólag hogyan kell/lehet törvényesen és célszerűen eleget tenni?
Részlet a válaszból: […]esik. Ha időben eltér egymástól, számlát kell kiállítani. Jelen esetben az áfa hatálya alá tartozó bizonylatot ki kell állítani, mivel az átutalási megbízások (többek között a kitöltetlenül történő átadás következtében) a szigorú számadás ellenére nem tekinthetők az Áfa-tv.-nek megfelelő bizonylatoknak. Nyugtaadással a bizonylatolási kötelezettséget nem lehet teljesíteni, mivel a befizetés és a szolgáltatás elválik egymástól. Bár a fizetés előre történik, de akkor még nem nevesíthető, hogy mely konkrét teljesítéshez kapcsolódik, ezért e fizetés nem előleg. Nem is ismert a pénz jóváírásának az időpontja, így számlát helyettesítő okmányt nem is lehetne kiállítani. Az ügyletnek tehát a megfelelő bizonylatolása minden[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. december 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 105

6. találat: Részben önálló költségvetési intézmények közötti számlázás

Kérdés: Több, részben önálló költségvetési intézmény gazdasági feladatait (számlázását is) a polgármesteri hivatal vagy a GESZ látja el. Az intézmények közötti szolgáltatások (étkezés, karbantartás) számlázása megengedhető-e, és kell-e áfát fizetni a szolgáltatások után?
Részlet a válaszból: […]kívülállók lennének. Tehát számlázni kell (legalább nyugta kiállításával kell kísérni), és az Áfa-tv.-nek megfelelő adómértékkel (étkeztetés 12%, javítás, karbantartás 25%) adózni is kell. Annak ilyenkor sincs akadálya, hogy a számlázást az intézmények helyett és nevében a polgármesteri hivatal vagy a GESZ végezze el, de a számlán szállítóként (beszerzés esetén vevőként) az intézményt kell feltüntetni, és a 24/1995. PM rendeletben foglalt feltételeknek is a részben önálló intézményeknek kell megfelelni (intézményenként kell szigorú számlaadás alá venni a bizonylatokat, és kézi számlázásnál külön kell a számlatömbök[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. november 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 35

7. találat: Szigorú számadásos nyomtatványok nyilvántartása

Kérdés: Milyen adatokat kell tartalmaznia a szigorú számadásba vett nyomtatványokról vezetett nyilvántartásnak?
Részlet a válaszból: […]szigorú számadást nyomtatványfajtánként kell vezetni. Az egyedi nyilvántartás szerkezetére, felépítésére, tartalmára jogszabályi rendelkezés nincs, azt a költségvetési szerv saját hatáskörben alakítja ki és rögzíti bizonylati rendjében. A nyilvántartásban a következő adathelyeket célszerű meghatározni: a költségvetési szerv megnevezése, a nyomtatvány megnevezése, jele (nyomdai azonosító: betű, szám), a nyomtatvány mennyiségi egysége (pl. tömb, lap), a nyomtatvány nyilvántartásba vételének időpontja, a nyomtatványt használó szervezeti egység, […] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 28