Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Jubileumi jutalomra való jogosultság elévülése

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2008. március 18. (Költségvetési Levelek 93. szám, 1981. kérdés)

Kérdés: Közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó kolléga 2004. június 21-én vált jogosulttá a 30 éves jubileumi jutalomra, amelynek kifizetésére azonban nem került sor. A dolgozó ez ellen nem élt kifogással, egészen 2007 szeptemberéig. Ekkor kérte, hogy a korábban esedékessé vált jubileumi jutalmat fizessük ki részére, és arra hivatkozott, hogy a Munka Törvénykönyve alapján, a hároméves elévülési idő leteltét követően további 6 hónapig még érvényesítheti igényét. Ki kell-e részére fizetni a 2004 júniusában ki nem fizetett jubileumi jutalmat?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]már eltelt, vagy abból hat hónapnál kevesebb van hátra, ilyen módon tehát "ki lehet csúszni" a 3 évből. Az elévülés ebben az esetben tehát nyugszik. Ilyen esetekben az igényt az elévülési idő lejártát követően is elő lehet terjeszteni, de az akadály megszűnésétől számított 6 hónapon belül érvényesíteni kell a követelést. A menthető okot az erre hivatkozó félnek kell bizonyítania. Az elévülés nyugvásának vizsgálatánál - a tudomásszerzés időpontja tekintetében - irányadó a fél gondos, körültekintő magatartása (BH 2006. 299.). Az elévülés nyugvása mindaddig fennáll, ameddig a károsult nem szerez teljeskörűen tudomást azokról a tényekről, amelyek ismerete nélkül az igényét nem érvényesítheti (BH 2006. 125.). Az elévülés nyugvását előidéző menthető oknak ismeri el a bírói gyakorlat például, ha a munkavállaló öntudatlan állapotban lévő beteg. A dolgozó esetében tehát azt kell megvizsgálni, hogy vajon fennállt-e olyan menthető ok, amely megalapozza az elévülés nyugvását, az meddig állt fenn, és - amennyiben ennek megszűnésekor az elévülési idő már lejárt, vagy abból már 6 hónapnál kevesebb volt hátra - az akadály megszűnésétől számított 6 hónapon belül sor került-e a követelés érvényesítésére. Tehát ha a dolgozó esetében ilyen menthető ok nem állt fenn, akkor a főszabály szerinti 3 éves elévülési időt kell figyelembe venni. Figyelemmel kell lenni arra, hogy az igény érvényesítésére irányuló írásbeli felszólítás, az igénynek a bíróság[…]

Figyelmébe ajánljuk

A 146. számukban olvastam, hogy a technikai dolgozókat nem csak "A" fizetési osztályba lehet besorolni. Én 8 évet dolgoztam le egy munkahelyen, és úgy tűnik, hogy végig rossz fizetési osztályba besorolva dolgoztam mint konyhalány. 2000 augusztusában léptem be az intézménybe,...

Tovább a teljes cikkhez

Önkormányzatunk jelenleg is nyilvántart egy 2013. évi szállítói kötelezettséget. A szállítói partner egyik évben sem küldött fizetési felszólítást és egyenlegközlőt sem. Elévülésre hivatkozva kivezethetjük-e a könyveinkből a tartozásunkat? Milyen dokumentumok...

Tovább a teljes cikkhez

Mikor évül el a munkavállaló munkabér-követelésre vonatkozó igénye, ha a munkáltató több mint öt éve a havi háromszázezer forintos munkabéréből csak a minimálbérnek megfelelő munkabért fizette ki számára?

Tovább a teljes cikkhez

100 százalékos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság (a továbbiakban: társaság) 2009-ben építési telek vásárlására vonatkozó előszerződést kötött egy kft.-vel (a továbbiakban: kft.). A kft. nem rendelkezik speciális áfastátusszal (nem alanyi adómentes...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére